Commissie Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Ingesteld ex artikel 43 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 16 april 1993 op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Taak: zelfstandig adviseren dan wel het voorbereiden van de adviezen van de raad op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

Leden van de Commissie Arbeidsomstandigheden

Onafhankelijke leden

 • dr. S.R.A. (Steven) van Eijck (voorzitter)
 • prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling
 • dr. N. (Nanda) Piersma

Ondernemersleden

 • G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW/MKB-Nederland)
 • drs. E. (Eugène) van ’t Hooft (VNO-NCW / MKB-Nederland)
 • P.C.J. (Paul) Isaak  / K. (Kees) Halm (VNO-NCW/MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: S. (Sylvia) Huydecoper (PZO)
 • mr. J.W. (Jan) Mathies (VNO-NCW/MKB-Nederland)
 • ir. H.J.H. (Hans) Koehorst (LTO-Nederland)

Werknemersleden

 • J.P. (Jan Pieter) Daems (CNV)
  Plaatsvervangend: L. (Leon) de Jong
 • drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV)
  Plaatsvervangend: K. (Khalid) Azougagh
 • A.C. (Amerik) Klapwijk MSc (VCP)
  Plaatsvervangend: mr. A. (Erna) Bak

Uit de kring van overheidswerkgevers (ZPW):

 • mr. N. (Nurcan) Yilmaz (ZPW)
 • mr. E. (Evelijn) Plantenberg (ZPW)

Ministeriële vertegenwoordigers

 • drs. H.J. van Belle (VWS)
 • A.E. (Anne) van Putten (SZW)
 • T. (Tanja) Wesselius (SZW)
 • drs. J. (Hanneke) van den Bout (SZW)

Laatste wijziging 24 april 2024


Contact met de commissiesecretarissen

 • drs. D. (Demi) Theodori
 • mr. H. (Hava) Arpaci

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.