Commissie Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Ingesteld ex artikel 43 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 16 april 1993 op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Taak: zelfstandig adviseren dan wel het voorbereiden van de adviezen van de raad op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

Leden van de Commissie Arbeidsomstandigheden

Onafhankelijke leden

 • dr. S.R.A. (Steven) van Eijck (voorzitter)
 • prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling
 • In behandeling

Ondernemersleden

 • G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW/MKB-Nederland)
 • mr. J.W. (Jan) Mathies (VNO-NCW/MKB-Nederland)
 • P.C.J. (Paul) Isaak  / K. (Kees) Halm (VNO-NCW/MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: M. (Margreet) Drijvers (PZO)
 • W.M.J.M. (Mario) van Mierlo (VNO-NCW/MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: J.A. (Jos) van de Werken (VNO-NCW / MKB-Nederland)
 • S. (Steve) Fok (LTO-Nederland)
  Plaatsvervangend: ir. H.J.H. (Hans) Koehorst

Werknemersleden

 • J.P. (Jan Pieter) Daems (CNV)
  Plaatsvervangend: L. (Leon) de Jong
 • drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV)
  Plaatsvervangend: K. (Khalid) Azougagh
 • A.C. (Amerik) Klapwijk Msc. (VCP)
  Plaatsvervangend: mr. C.C. (Klaartje) de Boer
 • drs. W. (Wim) van Veelen (FNV)
  Plaatsvervangend: In behandeling 

Uit de kring van overheidswerkgevers (ZPW):

 • mr. P. (Pau) Brokking (ZPW)
 • mr. N. (Nurcan) Yilmaz (ZPW)

Ministeriële vertegenwoordigers

 • drs. H.J. van Belle (VWS)
 • A.E. (Anne) van Putten (SZW)
 • T. (Tanja) Wesselius (SZW)

Laatste wijziging 17 november 2022


Contact met de commissiesecretaris

mr. K. (Karima) Moaddine en mr. E.J. (Erik) van de Haar

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.