Commissie Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Ingesteld ex artikel 43 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 16 april 1993 op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Taak: zelfstandig adviseren dan wel het voorbereiden van de adviezen van de raad op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

Leden van de Commissie Arbeidsomstandigheden

Onafhankelijke leden

 • prof.dr. L.J. Gunning-Schepers (voorzitter)
 • prof. mr. E. Verhulp
 • In behandeling
 • In behandeling

Ondernemersleden

 • mr. H. (Hans) Hoogendoorn (RCO)
 • P.M.J. (Peter) Loef (LTO-Nederland)
 • mr. W.M.J.M. van Mierlo (MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: P.A. Schoormans
 • J.A. van de Werken (MKB-Nederland)

Werknemersleden

 • drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV)
  Plaatsvervangend: mr. H. (Rik) van Steenbergen
 • A.C. (Amerik) Klapwijk Msc. (VCP)
  Plaatsvervangend: mr. C.C. de Boer
 • drs. W. (Wim) van Veelen (FNV)
  Plaatsvervangend: drs. R.A. (Renske) Jurriëns
 • A. (Arend) van Wijngaarden (CNV)
  Plaatsvervangend: J.P. (Jan-Pieter) Daems

Adviserende leden

 • In behandeling

Uit de kring van overheidswerkgevers (VSO):

 • H. (Henny) van den Born (VSO)
 • G. (Gemma) Hufen / M. (Monica) Teuns (VSO)

Ministeriële vertegenwoordigers

 • drs. H.J. van Belle (VWS)
 • P.J. Butz (Def)
 • F. Salimans (VenJ)
  Plaatsvervangend: E.G. ten Oever Msc.
 • drs. A.N.M. Stet (BZK)
 • I.E.J. Vanhecke (SZW)
 • M.H. van der Wagt MPhil MSc (EZ)
 • In behandeling (IenM)
 • In behandeling (SZW)
 • In behandeling (OCW)

Laatste wijziging 9 februari 2018


Contact met de commissiesecretaris

mr. drs. T.D. (Tyche) Riemens