Geschillencommissie Fusiegedragsregels (GF)

Als de Fusiegedragsregels niet goed nageleefd worden, kan er een klacht of verzoek om bemiddeling ingediend worden bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER. De Geschillencommissie Fusiegedragsregels behandelt de klachten en verzoeken.

De Geschillencommissie Fusiegedragsregels bestaat uit vijf leden en vijf plaatsvervangende leden. De leden worden benoemd door het dagelijks bestuur van de SER. Drie leden en drie plaatsvervangende leden zijn onafhankelijke juristen. Daarnaast worden er twee leden (en twee plaatsvervangend leden) van de organisaties van ondernemers en van de verenigingen van werknemers benoemd. De Geschillencommissie Fusiegedragsregels is ingesteld op grond van artikel 9 en artikel 10, lid 3 van de Fusiegedragsregels.

Taak Geschillencommissie

De taak van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels is om geschillen over de naleving van de Fusiegedragsregels te behandelen. Dat gebeurt op verzoek van een partij of een vakbond die bij een fusie is betrokken. Daarnaast behandelt de commissie ook verzoeken om bemiddeling.

Leden van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels

Onafhankelijke leden

 • mr. L.C.J. (Loe) Sprengers (voorzitter)
 • mr. A.M.A. (Xandra) Verscheure (plv. voorzitter)
  Plaatsvervangend: mr. J.O. (Hans) Zuurmond
 • dr. R.H. (Robbert) van het Kaar
  Plaatsvervangend: prof. mr. S.M. (Steef) Bartman
 • prof.dr. J. (Joti) Roets

Ondernemerslid

 • mr. A. (Sandro) Rigutto
  Plaatsvervangend: A. (Alies) van Westrhenen

Werknemerslid

 • mr. P. (Patricia) Kruijff (FNV)
  Plaatsvervangend: S.F. (Sacha) Heemskerk LLM (VCP)

Laatste wijziging 30 mei 2024

Contact met de commissiesecretaris

mr. M.A.H. (Margot) Schulpen
mr. S.W. (Sophia) Geelkerken (plv. secretaris)

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.