Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is ingesteld op grond van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen. De CKA is een SER-commissie.

De CKA is ingesteld om een goede toepassing en naleving te bevorderen van de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het Besluit aanstellingskeuringen.

Leden van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Onafhankelijke leden

 • prof. mr. C.D.J. (Claartje) Bulten (voorzitter)
  Plaatsvervangend: mr. drs. W.M. (Wouter) Hes
 • prof. mr. dr. W.L. (Willemijn) Roozendaal (vice-voorzitter)
  Plaatsvervangend: mr. L.F. (Loes) Markenstein
 • drs. G.J. (Gerda) de Groene
  Plaatsvervangend: dr. F.G. (Frederieke) Schaafsma

Ondernemerslid

 • mr. R.W. (Rob) Bernsen
  Plaatsvervangend: A.M.L. (Anneloes) Goossens MSc

Werknemerslid

 • mr. M.E. (Madeleine) Stefels
  Plaatsvervangend: mr. K. (Khalid) Azougagh

Laatste wijziging 24 oktober 2018


Contact met de commissiesecretarissen

mr. K. (Kyra) Keybets (secretaris), mr. I. (Ismail) Guveç (plaatsvervangend secretaris) en S. (Shanta) Dharamsingh (administratief ondersteuner).

Aanstellingskeuringen
Leden van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) © Christiaan Krouwels