Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is ingesteld op grond van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen. De CKA is een SER-commissie.

De CKA is ingesteld om een goede toepassing en naleving te bevorderen van de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het Besluit aanstellingskeuringen.

Leden van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Onafhankelijke leden

 • prof. mr. F. G. (Femke) Laagland (voorzitter)
  Plaatsvervangend: mr. D. (Diederik) van Meersbergen (vice-voorzitter)
 • drs. G.J. (Gerda) de Groene 
  Plaatsvervangend: dr. F.G. (Frederieke) Schaafsma
 • mr. D (Dianne) van Moerkerk
  Plaatsvervangend: mr. P.S. (Pieter) Fluit

Ondernemerslid

 • mr. R.W. (Rob) Bernsen
  Plaatsvervangend: A.M.L. (Anneloes) Goossens MSc

Werknemerslid

 • Mr. E.K. (Erica) Wits
  Plaatsvervangend: mr. K. (Khalid) Azougagh

Laatste wijziging 6 oktober 2021


Contact met de commissiesecretarissen

mr. K. (Kyra) Keybets (secretaris), mr. I. (Ismail) Guveç (plaatsvervangend secretaris) en S. (Shanta) Dharamsingh (administratief ondersteuner).

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.