Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken (AMV)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 15 maart 1996.

Taak: voorbereiden van de adviezen van de raad over:

 • vraagstukken op het gebied van het specifieke arbeidsmarkt- en arbeidsvoorzieningenbeleid met inbegrip van het beleid ten aanzien van bijzondere groepen op de arbeidsmarkt;
 • vraagstukken in verband met de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, alsmede in verband met de verdeling van arbeid- en zorgtaken tussen vrouwen en mannen;
 • vraagstukken in verband met beleid en vormgeving van de sociale werkvoorziening en andere vormen van additionele arbeid;
 • vraagstukken van onderwijsbeleid in relatie tot de arbeidsmarkt;
 • vraagstukken op het gebied van migratiebeleid en -bestel.

Actuele werkzaamheden van de commissie

Uitvoering algemene adviesaanvraag Leren in de toekomst
Oktober 2015 heeft de minister van OCW een brede adviesaanvraag voorgelegd, mede naar aanleiding van de SER verkenning Leren in de toekomst (2015). In de brede meerjarige adviesaanvraag nodigt het kabinet de SER uit bij te dragen aan de visievorming op het terrein van leren in de toekomst. Gelet op de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt neemt het belang van permanent leren, een sterke leercultuur en een inclusieve en responsieve samenleving steeds meer toe. Dat vraagt om het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van de skills van de beroepsbevolking, zo staat in de brede adviesaanvraag. De SER draagt hier graag aan bij.

In het kader van deze brede adviesaanvraag is de commissie betrokken bij verschillende trajecten van de SER waarbij de relatie onderwijs en arbeidsmarkt van belang is. Dit betreft bijvoorbeeld de aanjaagfunctie leven lang ontwikkelen en de trajecten die zien op de scholingsgevolgen van het klimaatakkoord en de energietransitie.

Leden van de commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken

Onafhankelijke leden

Ondernemersleden

 • G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW/MKB-Nederland)
 • ir. G.F.W.C. (Gertrud) van Erp (VNO-NCW/ MKB-Nederland)
 • A. (Antoine) Reijnders (VNO-NCW/MKB-Nederland)

Werknemersleden

 • drs. I.D.C.M. (Isabel) Coenen (FNV)
 • J.P. (Jan Pieter) Daems (CNV)
 • A.C. (Amerik) Klapwijk MSc (VCP)
 • ir. G.D. (Gerard) van Santen (CNV)
 • B. (Bas) van Weegberg (FNV)

Adviserende leden

 • prof.dr. A. (Andries) de Grip (ROA)
 • dr. P. (Paul) Verstraten (CPB)

Ministeriële vertegenwoordigers

 • A.P.G. (Andre) de Moor (OCW) 
 • G. (Gerben) Muskee (SZW)
 • P. (Prosper) Zuiderwijk (SZW)

Laatste wijziging 29 maart 2024


Contact met de commissiesecretarissen

 • J.A. (Jos) de Groen MPA
 • drs. Y. (Yvonne) Bernardt

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.