Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen (BPR)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 15 maart 1996.

Taak: het namens de Pensioencommissie adviseren over aangelegenheden betrekking hebbende op de verplichtstelling van beroepspensioenregelingen ingevolge de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Leden van de Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen

Onafhankelijk lid

 • In behandeling

Ondernemerslid

 • Jurre de Haan (VNO-NCW/MKB Nederland)

Werknemerslid

 • L. (Leonne) Jansen (FNV)

Leden op voordracht van de Pensioenfederatie

 • T.P.J.A. (Doreth) van den Heuvel
 • M.J.G. (Mariëtte) van de Lustgraaf-Wielens
 • H.J. (Johan) Reesink

Ministeriële vertegenwoordigers

 • drs. M.A.W. (Maaike) Holla (SZW)
  Plaatsvervangend: mr. P.L.J. (Ceciel) van Delft (SZW)
 • W. (Wilco) van der Leun MSc.MA (SZW)

Laatste wijziging 18 januari 2021


Contact met de commissiesecretaris

 • Drs. G. (Gerard) van Essen

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.