Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen (BPR)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 15 maart 1996.

Taak: het namens de Pensioencommissie adviseren over aangelegenheden betrekking hebbende op de verplichtstelling van beroepspensioenregelingen ingevolge de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Leden van de Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen

Onafhankelijk lid

  • In behandeling

Ondernemerslid

  • Jurre de Haan (VNO-NCW/MKB Nederland)

Werknemerslid

  • L. (Leonne) Jansen (FNV)

Leden op voordracht van de Pensioenfederatie

  • In behandeling 

Ministeriële vertegenwoordigers

  • In behandeling 

Laatste wijziging 14 februari 2024


Contact met de commissiesecretaris

  • drs. P. (Peter) Koppe

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.