prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel

Kroonlid bij de SER sinds januari 2017.

Functies:

  • Directeur van SEO Economisch Onderzoek
  • Hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam

Nevenfuncties:

  • Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
  • Lid Onafhankelijke Beoordelingscommissie Nationaal Programma Groningen
  • Voorzitter Raad van Toezicht, PCBO Apeldoorn
  • Lid Raad van Advies Instituut voor Informatierecht
  • Bestuurslid Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde

Lid van SER-commissies:

prof dr. B.J. (Bas) Ter Weel © Christiaan Krouwels