prof. dr. M.P. (Marcel) Timmer

Marcel Timmer is onderdirecteur van het Centraal Planbureau en hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij zit namens het CPB in de raad sinds september 2020.

Marcel Timmer is plaatsvervangend kroonlid.

Lid van SER-commissie

Functies

  • Onderdirecteur van het Centraal Planbureau
  • Hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Nevenfuncties

  • Hoogleraar Economische groei en ontwikkeling, Rijksuniversiteit Groningen

 

prof. dr. M.P. (Marcel) Timmer © Christiaan Krouwels