Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 21 juni 1996.

Taak: voorbereiden van de adviezen van de raad over algemeen sociaal-economisch beleid, in het bijzonder de periodieke middellange-termijnadviezen.

Leden van de Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden

Onafhankelijke leden
 • Voorzitter: prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel (voorlopig)
 • dr. P. F. (Pieter) Hasekamp
  Plaatsvervangend: J.M. (Jan-Maarten) van Sonsbeek
 • prof. dr. O.C.H.M. (Olaf) Sleijpen
  Plaatsvervangend: drs. S. (Sophie) Steins Bisschop
Ondernemersleden
 • K. (Krijn) van Beers (VNO-NCW & MKB-Nederland)
 • G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW & MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: A. (Anneloes) Goossens
 • E. (Edward) Feitsma (VNO-NCW & MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: mr. W.L.E. (Winand) Quaedvlieg
 • S. (Steve) Fok (LTO-Nederland)
 • A. (Anthony) Stigter (VNO-NCW & MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: T. (Thomas) Grosfeld
Werknemersleden
 • P. (Petra) Bolster-Damen (FNV)
  Plaatsvervangend: M. (Marjolijn) Bulk
 • J.P. (Jan-Pieter) Daems (CNV)
  Plaatsvervangend: V. (Viera) Spanikova
 • dr. H. (Henk) van der Velden (FNV)
  Plaatsvervangend: J.J. (Jacob Jan) Koopmans

 • drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein (VCP)
  Plaatsvervangend: A.C. (Amerik) Klapwijk MSc.
 • J. (Jan) Kouwenberg (FNV)
  Plaatsvervangend: K. (Klaas) Bangma
Adviserende leden
 • dr. T.R.P.J. (Tjerk) Kroes (DNB)
 • prof. dr. M.P. (Marcel) Timmer (CPB)
Ministeriële vertegenwoordigers
 • J.D. (Jonathan) Koets (EZK)
 • Plaatsvervangend: M.W. (Maud) Visser
 • P. (Prya) Dewkinandan (EZK)
 • V. (Vivian) van Wingerden (Fin.)
 • D. (Daan) Vodegel (SZW)

Laatste wijziging 10 april 2024


Contact met de commissiesecretarissen

 • drs. A.R.G.J (Roland) Zwiers
 • drs. J. (Jeroen) Visser

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.