Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 21 juni 1996.

Taak: voorbereiden van de adviezen van de raad over algemeen sociaal-economisch beleid, in het bijzonder de periodieke middellange-termijnadviezen.

Leden van de Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden

Onafhankelijke leden
 • drs. M.I. (Mariëtte) Hamer (voorzitter)
 • prof. dr. B.E. (Barbara) Baarsma
 • drs. L.B.J. (Laura) van Geest (CPB)
 • prof. dr. J. (Job) Swank (DNB)
 • prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen
 • prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel
Ondernemersleden
 • F. (Feroz) Amirkhan (VNO-NCW & MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: T. (Thomas) Grosfeld
 • G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW & MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: A. (Anneloes) Goossens
 • ir. H.J.H. (Hans) Koehorst (LTO-Nederland)
 • A. (Anthony) Stigter (VNO-NCW & MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: mr. W.L.E. (Winand) Quaedvlieg
Werknemersleden
 • W.J. (Willem Jelle) Berg (CNV)
  Plaatsvervangend: V. (Viera) Spanikova
 • dr. H. (Henk) van der Velden (FNV)
  Plaatsvervangend: J.J. (Jacob Jan) Koopmans

 • drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein (VCP)
  Plaatsvervangend: A.C. (Amerik) Klapwijk MSc.
 • J. (Jan) Kouwenberg (FNV)
  Plaatsvervangend: K. (Klaas) Bangma
 • A. (Tuur) Elzinga (FNV)
  Plaatsvervangend: M. (Marjolijn) Bulk
Adviserende leden
 • dr. A. (Albert) van der Horst (CPB)
 • dr . T.R.J.P. (Tjerk) Kroes (DNB)
Ministeriële vertegenwoordigers
 • R.F.J. (Robin) Bode (EZK)
 • R. (Rick) Huisman (EZK)
 • V.A. (Vishand) Lachmansingh (EZK)
 • J. (Jos) Jansen (Fin.)

Laatste wijziging 19 juni 2019 


Contact met de commissiesecretarissen

Secretarissen: drs. M.G. (Marko) Bos en drs. A.R.G.J (Roland) Zwiers