Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 21 juni 1996.

Taak: voorbereiden van de adviezen van de raad over algemeen sociaal-economisch beleid, in het bijzonder de periodieke middellange-termijnadviezen.

Leden van de Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden

Onafhankelijke leden
 • drs. M.I. (Mariëtte) Hamer (voorzitter)
 • prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot
 • dr. P. F. (Pieter) Hasekamp (CPB)
  Plaatsvervangend: J.M. (Jan-Maarten) van Sonsbeek
 • prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen
 • prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel
Ondernemersleden
 • G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW & MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: A. (Anneloes) Goossens
 • E. (Edward) Feitsma (VNO-NCW & MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: R. (Reineke) Timmermans
 • ir. H.J.H. (Hans) Koehorst (LTO-Nederland)
 • A. (Anthony) Stigter (VNO-NCW & MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: mr. W.L.E. (Winand) Quaedvlieg
Werknemersleden
 • P. (Petra) Bolster-Damen (FNV)
  Plaatsvervangend: M. (Marjolijn) Bulk
 • J.P. (Jan-Pieter) Daems (CNV)
  Plaatsvervangend: V. (Viera) Spanikova
 • dr. H. (Henk) van der Velden (FNV)
  Plaatsvervangend: J.J. (Jacob Jan) Koopmans

 • drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein (VCP)
  Plaatsvervangend: A.C. (Amerik) Klapwijk MSc.
 • J. (Jan) Kouwenberg (FNV)
  Plaatsvervangend: K. (Klaas) Bangma
Adviserende leden
 • prof. dr. O.C.H.M. (Olaf) Sleijpen (DNB)
 • prof. dr. M.P. (Marcel) Timmer (CPB)
Ministeriële vertegenwoordigers
 • H. (Hans) Beens (SZW)
 • R.F.J. (Robin) Bode (EZK)
 • J.D. (Jonathan) Koets (EZK)
  Plaatsvervangend: M.W. (Maud) Visser
 • V.A. (Vishand) Lachmansingh (EZK)
 • J. (Jos) Jansen (Fin.)

Laatste wijziging 8 juli 2021 


Contact met de commissiesecretarissen

Secretaris: drs. A.R.G.J (Roland) Zwiers

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.