mr. S. (Sieto) de Leeuw

Sieto de Leeuw is voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Hij zit namens VNO-NCW in de raad sinds april 2018.

Sieto de Leeuw is ondernemerslid.

Lid van de SER-commissie

Functie

  • Voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

Nevenfuncties

  • Lid Dagelijks Bestuur VNONCW
  • Voorzitter Commissie Arbeidsmarktpolitiek VNONCW
  • Lid Commissie Voorbereiding Arbeidsvoorwaarden Beraad VNO-NCW
  • Voorzitter Werkgevers CAO-delegatie Algemene Bond Uitzendondernemingen
  • Bestuurslid Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten
  • Lid Raad van Advies, College voor de Rechten van de Mens
  • Bestuurslid Stichting Topvrouwen.nl

De onderstaande foto kunt u downloaden in goede afdrukkwaliteit. U mag ze gratis gebruiken, mits naamsvermelding van de fotograaf Christiaan Krouwels en uitsluitend voor mediadoeleinden. Bij commercieel gebruik graag contact opnemen met de fotograaf.

Beeldbank

mr. S. (Sieto) de Leeuw © Christiaan Krouwels