mr. S. (Sieto) de Leeuw

Sieto de Leeuw is voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Hij zit namens VNO-NCW in de raad sinds april 2018.

Sieto de Leeuw is plaatsvervangend ondernemerslid.

Lid van de SER-commissie

Functie

  • Voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

Nevenfuncties

  • Lid Dagelijks Bestuur VNONCW
  • Voorzitter Commissie Arbeidsmarktpolitiek VNONCW
  • Lid Commissie Voorbereiding Arbeidsvoorwaarden Beraad VNO-NCW
  • Voorzitter Werkgevers CAO-delegatie Algemene Bond Uitzendondernemingen
  • Bestuurslid Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten
  • Lid Raad van Advies, College voor de Rechten van de Mens
  • Bestuurslid Stichting Topvrouwen.nl

De onderstaande foto kunt u downloaden in goede afdrukkwaliteit. U mag de foto gratis gebruiken, uitsluitend voor mediadoeleinden, onder de voorwaarde van naamsvermelding van fotograaf Christiaan Krouwels. Bij commercieel gebruik graag contact opnemen met de fotograaf.

Beeldbank

mr. S. (Sieto) de Leeuw © Christiaan Krouwels