Commissie Werk en Armoede (WenA)

Leden van de ad hoc Commissie Werk en Armoede (WenA)

Onafhankelijke leden

 • drs. M.I. (Mariëtte) Hamer (voorzitter)
 • prof.mr. S. (Saskia) Klosse
 • prof.dr. M. (Maarten) Lindeboom
 • prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen

Ondernemersleden

 • G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW/MKB-Nederland
  Plaatsvervangend:  A. (Anneloes) Goossens MSc. 
 • ir. H.J.H Koehorst (LTO-Nederland)
  Plaatsvervangend: drs. J.H.F.C. (Jules) Sanders
 • S. (Sieto) de Leeuw VNO-NCW/MKB-Nederland)
 • mr. D.P.M. (Denis) Maessen (PZO/VNO-NCW)

Werknemersleden

 • J. (Justine) Feitsma (CNV)
 • mr. I.M.S. (Irene) van Hest (FNV)
 • drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV)
 • A.C. (Amerik) Klapwijk (VCP)
  Plaatsvervangend: drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein
 • J. (Jessica) van Ruitenburg (FNV)
 • G.D. (Gerard) van Santen (CNV)

Adviserende leden

 • A. (Alberta) Schuurs (VNG)
  Plaatsvervangend: D.J. (David) van Maanen
 • dr. S.J.M (Stella) Hoff (Sociaal en Cultureel Planbureau)
 • E. (Edwin) van Staveren (DIVOSA/ G40 armoede netwerk)

Ministeriële Vertegenwoordiger

 •  M. (Michiel) van Goor (MINSZW)

Laatste wijziging 18 januari 2021


Contact met de commissiesecretarissen

 • drs. P. (Peter) Koppe
 • drs. J. (Jeroen) Visser

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.