Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (SER CZ)

Ingesteld ex artikel 2 jo. 43 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 15 maart 1996, op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken.

SER CZ biedt een open kader voor privaatrechtelijk overleg tussen organisaties van consumenten en ondernemers over zelfregulering met betrekking tot Algemene Voorwaarden (ook genoemd leverings- of betalingsvoorwaarden). Het streven is te komen tot Algemene Voorwaarden waarin op evenwichtige wijze met de belangen van de betrokken ondernemers en de consumenten rekening wordt gehouden.

Het in SER CZ - kader gevoerde overleg heeft een zuiver privaatrechtelijk karakter. Dat betekent dat het overleg zelf en de resultaten daarvan geheel voor rekening van de aan het overleg deelnemende partijen zijn; SER CZ heeft alleen een aantal procedurele verantwoordelijkheden en levert de voorzitter en het secretariaat ten behoeve van het overleg.

Leden van SER CZ

Onafhankelijk lid

  • In behandeling (voorzitter)

Ondernemersleden

  • mr. I.M. (Irvette) Tempelman (VNO-NCW/MKB-Nederland)
  • M. (Marjan) Spronk (VNO-NCW/MKB-Nederland)

Consumentenleden

  • mr. A.M. (Anita) van den Bosch-de Gier (Consumentenbond)
  • mr. L. (Liselotte) van der Kroef (Consumentenbond)

Laatste wijziging 3 april 2024

Contact met de commissiesecretaris

mr. S.W. (Sophia) Geelkerken
M. (Marit) Marinus MSc

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.