Ad hoc Commissie Energietransitie en Werkgelegenheid (E&W)

Leden van de Ad hoc Commissie Energietransitie en Werkgelegenheid

Onafhankelijke leden

 • prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot (voorzitter)
 • drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels
 • prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen
 • prof dr. B.J. (Bas) ter Weel

Ondernemersleden

 • drs. A (Alfred) van Delft (VNO-NCW – MKB Nederland)
 • ing. F.J. (Frits) de Groot (VNO-NCW – MKB Nederland)
 • T. (Ton) van Korven (LTO)
  Plaatsvervangend: ir. M.P. (Thijs) Cuijpers MPA (LTO)
 • drs. P.M.C. (Paul) van Kempen (VNO-NCW – MKB Nederland)

Werknemersleden

 • E.G.M. (Els) Bos (FNV)
  Plaatsvervangend: R. (Ruud) Cornelissen 
 • drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV)
  Plaatsvervangend: mr. C. (Cees) Bos
 • A.C. (Amerik) Klapwijk, MSc. (VCP)
  Plaatsvervangend: E.H.J. (Elwin) Wolters MA

Natuur- en milieuorganisaties

 • drs. A.D. (Donald) Pols (Vereniging Milieudefensie)
  Plaatsvervangend: dr. ir. L.G. (Bart) Wesselink

Adviserende leden

 • T. (Ton) van Dril (ECN)
 • M. (Marsha) Wagner (Topsector Energie)
 • dr. A (Anet) Weterings (PBL)
  Plaatsvervangend: dr. O.(Olga) Ivanova

Ministeriële vertegenwoordigers

 • R.L.F. (Ralph) Brieskorn (Min. I&M)
 • W. (Willibrord) Kruijsen (Min. SZW)
 • K.M.A (Kimberley) Wedage-Mol (Min. EZ)

Laatste wijziging 2 oktober 2018


Contact met de commissiesecretarissen

drs. C.A. (Ton) van der Wijst en drs. P. (Peter) Koppe

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.