Commissie Europa (EU)

Taak: zelfstandig adviseren dan wel het voorbereiden van de adviezen van de raad over internationale sociaal-economische aangelegenheden.

Leden van de Commissie Europa

Onafhankelijke leden

 • In behandeling (voorzitter)
 • prof. dr. A (Anna) Gerbrandy

Ondernemersleden

 • ir. M.P. (Thijs) Cuijpers MPA (LTO-Nederland)
  Plaatsvervangend: K.J. (Klaas Johan) Osinga
 • G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW – MKB Nederland)
 • mr. W.M.J.M. (Mario) van Mierlo (VNO NCW-MKB)
  Plaatsvervangend: mr. A.P.G.M. (Ton) Schoenmaeckers (VNO NCW-MKB)
 • mr. W.L.E. (Winand) Quaedvlieg (VNO-NCW)

Werknemersleden

 • mr. dr. M. (Marjolijn) Bulk (FNV)
  Plaatsvervangend: T. (Tjalling) Postma
 • P.J.M. (Petra) Bolster (FNV)
  Plaatsvervangend: E.L. (Elmar) Smid
 • J.P. (Jan-Pieter) Daems (CNV)
  Plaatsvervangend:
   M. (Margo) Molkenboer  
 • mr. C.C.J. (Catelijne) Muller (VCP)
  Plaatsvervangend: drs. B.H. (Bob) van der Wal

Adviserende leden

 • G. (Gerdien) Meijerink (CPB)
 • prof. dr. J.L.M. (Jacques) Pelkmans
 • In behandeling (DNB)

Ministeriële vertegenwoordigers

 • mr. J.F. van de Poll - van der Steen (SZW)
 • J. (Judith) Jessurun Lobo (SZW)
 • H. (Hans) Mojet (EZK)
 • J. (Joël) Antonie (BuZa)
Laatste wijziging 13 maart 2024

Contact met de commissiesecretaris

dr. B. (Bart) van Riel
N. (Nora) Plaisier MSc

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.