Commissie Europa (EU)

Taak: zelfstandig adviseren dan wel het voorbereiden van de adviezen van de raad over internationale sociaal-economische aangelegenheden.

Leden van de Commissie Europa

Onafhankelijke leden

  • prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen (voorzitter)
  • prof. dr. A (Anna) Gerbrandy
  • prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot

Ondernemersleden

  • ir. M.P. (Thijs) Cuijpers MPA (LTO-Nederland)
    Plaatsvervangend: K.J. (Klaas Johan) Osinga
  • G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW – MKB Nederland)
  • mr. W.M.J.M. (Mario) van Mierlo (VNO NCW-MKB)
    Plaatsvervangend: mr. A.P.G.M. (Ton) Schoenmaeckers (VNO NCW-MKB)
  • mr. W.L.E. (Winand) Quaedvlieg (VNO-NCW)

Werknemersleden

  • mr. dr. M. (Marjolijn) Bulk (FNV)
    Plaatsvervangend: T. (Tjalling) Postma
  • P.J.M. (Petra) Bolster (FNV)
    Plaatsvervangend: E.L. (Elmar) Smid
  • J.P. (Jan-Pieter) Daems (CNV)
    Plaatsvervangend:
     L. (Lottie) van Kelle
  • mr. C.C.J. (Catelijne) Muller (VCP)
    Plaatsvervangend: drs. B.H. (Bob) van der Wal

Adviserende leden

  • G. (Gerdien) Meijerink (CPB)
  • prof. dr. J.L.M (Jacques) Pelkmans
  • In behandeling (DNB)

Ministeriële vertegenwoordigers

  • M. (Margriet) Visser (SZW)
  • J. (Judith) Jessurun Lobo (SZW)
  • H. (Hans) Mojet (EZK)
  • J. (Joël) Antonie (BuZa)
Laatste wijziging 25 april 2023

Contact met de commissiesecretaris

dr. B. (Bart) van Riel
N. (Nora) Plaisier MSc

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.