Commissie Europa (EU)

Ingesteld ex artikel 43 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 13 februari 1959, op verzoek van de minister van Economische Zaken.
Taak: zelfstandig adviseren dan wel het voorbereiden van de adviezen van de raad over internationale sociaal-economische aangelegenheden.

Leden van de Commissie Europa

Onafhankelijke leden

 • drs. M.I. (Mariëtte) Hamer (voorzitter)
 • prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot
 • prof.dr. J.L.M. (Jacques) Pelkmans
 • prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen

Ondernemersleden

 • ir. M.P. (Thijs) Cuijpers MPA (LTO-Nederland)
  Plaatsvervangend: K.J. (Klaas Johan) Osinga
 • G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW – MKB Nederland)
 • mr. W.M.J.M. (Mario) van Mierlo (VNO NCW-MKB)
  Plaatsvervangend: mr. A.P.G.M. (Ton) Schoenmaeckers (VNO NCW-MKB)
 • mr. W.L.E. (Winand) Quaedvlieg (VNO-NCW)
  Plaatsvervangend: drs. C. (Cees) Oudshoorn (VNO-NCW)

Werknemersleden

 • mr. dr. M. (Marjolijn) Bulk (FNV)
  Plaatsvervangend: A. (Annie) van Wezel
 • A. (Tuur) Elzinga (FNV)
  Plaatsvervangend: A. (Antonina) Ronhaar
 • H. (Hester) Houwing (CNV)
  Plaatsvervangend: R. (Ruben) van der Ploeg
 • mr. C.C.J. (Catelijne) Muller (VCP)
  Plaatsvervangend: drs. B.H. (Bob) van der Wal

Adviserende leden

 • C. (Cindy) Biesenbeek (DNB)
 • G. (Gerdien) Meijerink (CPB)

Ministeriële vertegenwoordigers

 • D. (Dirk) Beekman (SZW)
 • J. (Judith) Jessurun Lobo (SZW)
 • H. (Hans) Mojet (EZK)
 • F (Françoise) Schild (BuZa)
Laatste wijziging 27 februari 2019

Contact met de commissiesecretaris

dr. B. (Bart) van Riel