Commissie Transities en Arbeidsmarkt

Het dagelijks Bestuur van de SER heeft in 2020 ingestemd met de instelling van een commissie die de gevolgen van de klimaat- en andere transities voor werkgelegenheid en scholing in samenhang zal bekijken en daarover zal adviseren.

Voor het adviestraject Arbeidsmarktproblematiek maatschappelijke sectoren is de commissie als volgt samengesteld:

Leden van de Commissie Transities en Arbeidsmarkt 

Onafhankelijke leden

 • prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot
 • prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam
 • prof.mr.dr. A. (Anna) Gerbrandy
 • prof.dr.ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer

Ondernemersleden

 • drs. G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW/MKB-Nederland)
 • E. (Eric) Douma (LTO-Nederland)
 • D. (Diana) Eleveld (LTO-Nederland)
 • F. (Frits) de Groot (VNO-NCW/MKB-Nederland)
 • A. (Antoine) Reijnders (VNO-NCW/MKB-Nederland)
 • A. (Arry) Verhage

Werknemersleden

 • A.C. (Amerik) Klapwijk MSc (VCP)
 • V. (Viera) Spanikova (CNV)
 • drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen (FNV)
 • B. (Bas) van Weegberg LLM (FNV)

Adviserende leden

 • T. (Tishana) Martijn (SER Jongerenplatform)
 • K. (Karin) van Steensel (regionale SER’en)

Ministeriële vertegenwoordigers

 • C.E. (Christiaan) Loef (LNV)
 • K.B. (Kaspar) Sonnemans (I&W)
 • D.M.W. (Doreen) Verbakel

Laatste wijziging 27 september 2023


Contact met de commissiesecretarissen

 • R. (Riemer) Kemper MSc
 • drs. Y. (Yvonne) Bernardt
 • drs. S. (Sylvia) Molenkamp

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.