Pensioencommissie (PC)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 19 mei 1995.

Taak:

 • voorbereiden van adviezen van de raad over aangelegenheden op het terrein van de pensioenen; de AOW, de ANW en de aanvullende pensioenen;
 • het volgen van ontwikkelingen op het terrein van de pensioenen, het op grond hiervan met inachtneming van de functie die DNB in dit opzicht vervult – desgewenst entameren van onderzoek op dit terein, het begeleiden van dit onderzoek en het verzorgen van de rapportage van de bevindingen van het onderzoek.

Leden van de Pensioencommissie

Onafhankelijke leden

 • In behandeling (voorzitter)
 • In behandeling
 • In behandeling
 • In behandeling

Ondernemersleden

 • ir. H.J.H. (Hans) Koehorst (LTO-Nederland)
 • drs. K.B. (Benne) van Popta (MKB-Nederland)
 • In behandeling (VNO-NCW/ MKB-Nederland)

Werknemersleden

 • mr. C.C. (Klaartje) de Boer (VCP)
 • L. (Leonne) Jansen (FNV)
  Plaatsvervangend: E. (Eline) Lundgren
 • A. (Tuur) Elzinga (FNV)
  Plaatsvervangend: vacature
 • In behandeling (CNV)

Adviserende leden

 • J.M. (John) Landman (DNB)
  Plaatsvervangend: S.R. (Steven) de Vries (DNB)
 • dr. M.H.C. (Marcel) Lever (CPB)
 • drs. R. (Robert) Olieman (Sociale Verzekeringsbank)

Waarnemend lid

 • drs. E.R. (Eddy) Haket (Stichting van de Arbeid)

Ministeriële vertegenwoordigers

 • drs. H. de Boer (Fin)
 • K.J. (Klaas) Beniers (SZW)
 • drs. M.M.A. (Monique) van der Ligt Msc (BZK)

Laatste wijziging 27 december 2019


Contact met de commissiesecretaris

drs. A. (Arnold) Devreese

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.

Wandelen over de boulevard van Scheveningen