Pensioencommissie (PC)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 19 mei 1995.

Taak:

  • voorbereiden van adviezen van de raad over aangelegenheden op het terrein van de pensioenen; de AOW, de ANW en de aanvullende pensioenen;
  • het volgen van ontwikkelingen op het terrein van de pensioenen, het op grond hiervan met inachtneming van de functie die DNB in dit opzicht vervult – desgewenst entameren van onderzoek op dit terein, het begeleiden van dit onderzoek en het verzorgen van de rapportage van de bevindingen van het onderzoek.

Leden van de Pensioencommissie

De samenstelling van de Pensioencommissie is in behandeling

 

Laatste wijziging 14 februari 2024


Contact met de commissiesecretaris

  • drs. P. (Peter) Koppe

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.

Wandelen over de boulevard van Scheveningen