Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

Ingesteld bij besluit van de raad van 16 april 1993 en aangepast bij besluit van het DB op 16 februari 2007.

Taak: het namens de commissie adviseren over grenswaarden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen zonder drempelwaarde en inhaleerbare allergene stoffen waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld én de voorbereiding van adviezen van de Commissie Arbeidsomstandigheden op het beleidsterrein van gezondheidsschadelijke stoffen


Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

Leden van de Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek

Onafhankelijk leden

 • prof. mr. S. (Saskia) Klosse (voorzitter)
 • prof. D. (Dick) Heederik, PhD

Ondernemersleden

 • C.J. (Kees) Halm (VNO-NCW / MKB-Nederland)
 • mr. W.M.J.M. (Mario) van Mierlo (VNO-NCW / MKB-Nederland)
 • mr. C. (Charles) Verheyen (Bouwend Nederland)
 • drs. H.A.F. (Dirk) van Well (VNO-NCW / MKB-Nederland)
 • J.A. (Jos) van de Werken (VNO-NCW / MKB-Nederland)

Werknemersleden

 • prof. dr. A.J.(Albert) Feilzer (VCP)
  Plaatsvervangend: A.C. (Amerik) Klapwijk Msc. (VCP)
 • J.W.H.M. (Jan) Manders (FNV)
 • drs. W. (Wim) van Veelen (FNV)
 • H. (Hicham) Zilaout (FNV)
 • drs. A. (Arie) Woltmeijer (CNV)
  Plaatsvervangend: In behandeling

Adviserend lid

 • dr. J.M. (Jolanda) Rijnkels (Gezondheidsraad)

Ministeriële vertegenwoordigers

 • drs. E.C. (Ilse) van den Aker (SZW)
 • W.A.C. de (Mieke) Jong (Inspectie SZW)
 • ir. Th. (Theo) Sijbranda (Def)
  Plaatsvervangend: M.W. (Marijke) Valstar

Laatste wijziging 13 mei 2019

Contact met commissiesecretariaat

drs. D. (Demi) Theodori