Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

Ingesteld bij besluit van de raad van 16 april 1993 en aangepast bij besluit van het DB op 16 februari 2007.

Taak: het namens de commissie adviseren over grenswaarden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen zonder drempelwaarde en inhaleerbare allergene stoffen waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld én de voorbereiding van adviezen van de Commissie Arbeidsomstandigheden op het beleidsterrein van gezondheidsschadelijke stoffen.

Leden van de Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek

Onafhankelijk leden

 • dr. N. (Nanda) Piersma (voorzitter)
 • prof. D. (Dick) Heederik PhD

Ondernemersleden

 • A. (Arjen) Geukema (VNO-NCW / MKB Nederland)
 • C.J. (Kees) Halm (VNO-NCW / MKB-Nederland)
 • drs. E. (Eugène) van ’t Hooft (VNO-NCW / MKB-Nederland)
 •  C. (Christel) Peppelenbos (Bouwend Nederland)

Werknemersleden

 • J. (Jan) Manders (FNV)
 • S.J. (Simon) van der Stoel (FNV)
 • F. (Erik) Wageveld (FNV)
 • H. (Hicham) Zilaout (FNV)
 • prof. dr. A.J.(Albert) Feilzer (VCP)
  Plaatsvervangend: A.C. (Amerik) Klapwijk MSc (VCP)
 • drs. A. (Arie) Woltmeijer (CNV)
  Plaatsvervangend: In behandeling 

Adviserend lid

 • dr. S. (Stefan) Vink (Gezondheidsraad)

Ministeriële vertegenwoordigers

 • W.A.C. (Mieke) de Jong (Nederlandse Arbeidsinspectie)
 • M.W. (Marijke) Valstar (Min. Def)
 • E. (Eef) Voogd (Min. SZW)

Laatste wijziging 2 mei 2024


Contact met de commissiesecretaris

 • drs. D. (Demi) Theodori

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.