Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht (AOR)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 8 maart 1994.

Taak: De Commissie AOR behandelt onderwerpen op het terrein van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht.

Leden van de Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht

Onafhankelijke leden

 • In behandeling (voorzitter)
 • in behandeling
 • In behandeling
 • In behandeling

Ondernemersleden

 • drs. A. (Alfred) van Delft (Vereniging VNO-NCW)
  Plaatsvervangend: mr. B. (Bastiaan) Pries
 • mr. K.C. (Kim) van der Hoeven (AWVN)
 • mr. A.P.M.G. (Ton) Schoenmaeckers (MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: In behandeling
 • mr. F.A.M. de Wijs (LTO-Nederland)

Werknemersleden

 • mr. Z. (Zakaria) Boufangacha (FNV)
  Plaatsvervangend: M. (Mitchell) Hoogenhout
 • drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein (VCP)
  Plaatsvervangend: S.F. (Sacha) Heemskerk LLM (VCP)
 • In behandeling (FNV)
  Plaatsvervangend: E. (Erik) Pentenga
 • In behandeling (CNV)
  Plaatsvervangend: L. (Lieke) Bijpost

Ministeriële vertegenwoordigers

 • K.J. (Klaas) Beniers (SZW)
 • mr. C.M. (Caroline) Molkenboer (EZ)
 • mr. A Blokland (VenJ)
 • mr. K. Redeker (VenJ)
 • drs. C.P.C. (Corné) van de Sanden (BZK)
 • In behandeling (SZW)

Laatste wijziging 19 mei 2023


Contact met de commissiesecretaris

mr. K. (Karima) Moaddine

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.