Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht (AOR)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 8 maart 1994.

Taak: De Commissie AOR behandelt onderwerpen op het terrein van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht.

Leden van de Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht

Onafhankelijke leden

 • In behandeling (voorzitter)
 • in behandeling
 • In behandeling
 • In behandeling

Ondernemersleden

 • drs. A. (Alfred) van Delft (Vereniging VNO-NCW)
  Plaatsvervangend: mr. B. (Bastiaan) Pries
 • mr. K.C. (Kim) van der Hoeven (AWVN)
 • mr. A.P.M.G. (Ton) Schoenmaeckers (MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: In behandeling
 • mr. F.A.M. de Wijs (LTO-Nederland)

Werknemersleden

 • mr. Z. (Zakaria) Boufangacha (FNV)
  Plaatsvervangend: M. (Mitchell) Hoogenhout
 • drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein (VCP)
  Plaatsvervangend: S.F. (Sacha) Heemskerk LLM (VCP)
 • In behandeling (FNV)
  Plaatsvervangend: E. (Erik) Pentenga
 • In behandeling (CNV)
  Plaatsvervangend: L. (Lieke) Bijpost

Ministeriële vertegenwoordigers

 • K.J. (Klaas) Beniers (SZW)
 • mr. C.M. (Caroline) Molkenboer (EZ)
 • mr. A Blokland (VenJ)
 • mr. K. Redeker (VenJ)
 • drs. C.P.C. (Corné) van de Sanden (BZK)
 • In behandeling (SZW)

Laatste wijziging 19 mei 2023


Contact met de commissiesecretaris

mr. K. (Karima) Moaddine

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.