SER-Thema

Werkwijzer vluchtelingen

Het online startpunt voor (Arbeids)participatie van vluchtelingen

Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

Het programma VIA bestaat uit acht pilots gericht op de loopbaan van mensen met een migratieachtergrond.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Overzicht van informatiebronnen, websites, initiatieven en parlementaire informatie.

Leerwerktrajecten voor mensen met een migratieachtergrond

Leerwerktrajecten voor nieuwkomers

In dit kennisdocument zijn leerwerktrajecten geïnventariseerd. Hoe verlopen de trajecten in de praktijk?

Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers

Koks aan het werk in keuken

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk.

Leerwerktrajecten voor nieuwkomers: 7 succesfactoren uit de praktijk

Monteur reparatie ophanging auto in garage

Werk is dé manier voor statushouders om een plek te vinden in Nederland. Taal, opleiding en werk kan hen helpen om duurzaam aan de slag te gaan.