De VAKbeweging

Werklozen én werkenden worden begeleid naar een nieuwe baan.

Regio: Landelijk

De VAKbeweging is het project waarmee FNV en CNV samen hun bijdrage aan de 35 regionale mobiliteitsteams (RMT's) vormgeven. De doelgroep bestaat uit werkenden die hun werk dreigen te verliezen. De deelnemers doorlopen een intensief traject, dat bestaat uit een inventarisatiefase en een interventiefase. De inventarisatiefase wordt gevormd door drie à vier gesprekken. Daarin kijk je samen met je loopbaancoach naar je competenties, je ambities en je mogelijkheden. Aan het eind maak je vervolgafspraken in een Plan van Aanpak. Dit tweede deel van het traject bestaat uit individuele begeleiding en workshops, met als doel om uiteindelijk weer werk te vinden. De workshops kunnen gaan over sollicitatievaardigheden of netwerken, maar ook over het omgaan met verlies van werk. Omdat De VAKbeweging deel uitmaakt van de samenwerking in de RMT’s, is er ook budget voor scholing. Als er in een sector of met je werkgever óók ontwikkelmogelijkheden zijn, worden die eerst aangesproken.

De VAKbeweging is medio 2021 gestart, en inmiddels hebben ruim 10.000 mensen het traject doorlopen, waarvan zo’n 80% aan werk is geholpen. Van hen heeft bijna driekwart een vaste baan of uitzicht op een vaste baan. De deelnemers geven het traject gemiddeld een 8,3 als rapportcijfer. Over het aantal deelnemers verschijnt maandelijks een infographic. Elk kwartaal wordt een kwalitatieve infographic gepubliceerd op basis van de evaluatie door deelnemers van het traject en de resultaten daarvan.

Betrokken samenwerkingspartners

FNV, CNV binnen de bredere RMT-samenwerking met UWV, gemeenten en werkgeversorganisaties

Contactpersoon

Yde van der Burgh | E: yde.vanderburgh@fnv.nl | T: 06 21 12 89 39
Marit Wagenmakers | E: m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl | T: 06 5120 3085

Meer informatie