WERK-portal.nl

Gratis e-learnings voor mensen zonder startkwalificatie.

Regio: Landelijk

Met de e-learningprogramma’s in de WERK-portal.nl kunnen werknemers en werkzoekenden zonder startkwalificatie hun kansen op (behoud van) werk vergroten. Op de portal staan programma’s over werk zoeken en solliciteren, veilig en prettig werken, taal en werk, omgaan met de computer en social media. Dankzij de audio-ondersteuning en het ondersteunend beeldmateriaal is de WERK-portal.nl ook geschikt voor mensen die lezen lastig vinden. Daarnaast zijn er (vertaalde) programma’s waarmee statushouders kunnen oefenen met de Nederlandse taal.

De programma’s kunnen zelfstandig doorlopen worden, maar lenen zich ook goed om in groepsverband en/of in combinatie met andere leermiddelen te worden ingezet. De WERK-portal.nl kan ook benut worden door werkgevers en organisaties die mensen begeleiden naar of op het werk. Op de portal zijn onder de knop ‘Voor organisaties’ diverse materialen te vinden, zoals PR-materialen en handleidingen met achtergrondinformatie per programma. Ook zijn er handreikingen met gespreks- en werkvormen om dieper op de stof in te gaan (blended learning).

Organisaties met een betaalde licentie op Oefenen.nl kunnen tegen eenmalige aansluitkosten de programma’s van de WERK-portal.nl laten toevoegen. Zo heeft een organisatie via één platform toegang tot de programma’s van Oefenen.nl, de WERK-portal.nl en het Volgsysteem van Oefenen.nl. 

Betrokken samenwerkingspartners

SBCM, Cedris, Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl

Contactpersoon

Paula Mensink of Chantal van Vliet | E: werkportal@sbcm.nl | T: 070 376 58 47

Meer informatie