Virtuele Leermeesters

Efficiënter onderwijs door Augmented Reality.

Regio: West

In de technische sector is een schrijnend tekort aan personeel. De energietransitie schroeft dit tekort verder op: te weinig mankracht, te weinig leerlingen, te weinig leermeesters. Virtuele Leermeesters lost een deel van het probleem op door doceren op afstand mogelijk te maken.

Door ontwikkelingen rond de energietransitie komen er alleen al in Den Haag zo’n 3.000 banen bij. Daarvoor moeten nieuwe mensen worden gevonden en opgeleid. Per leerling of cursist moet een leermeester worden aangewezen. Aan leermeesters is een tekort, waardoor steeds minder mensen worden opgeleid. Gevolg: bedrijven zetten minder leerlingen in en het personeelstekort loopt op.

Virtuele Leermeesters maakt gebruik van Augmented Reality (AR) technologie, waarmee begeleiding op afstand mogelijk wordt. Eén leermeester kan dan tot wel tien leerlingen begeleiden. Binnen de testfase van het project wordt dit uitgewerkt voor waterpompmonteurs. In aanvulling op klassikale theorielessen wordt een lesmodule in AR gemaakt. Leerlingen volgen deze module via een AR-bril. Zij worden stap voor stap begeleid bij het installatieproces en ontwikkelen hierdoor de benodigde vaardigheden.

Naar verwachting wordt de testfase in december afgerond. Uitbreiding van Virtuele Leermeesters is mogelijk naar andere typen warmtepompen, scenario’s of producten uit de duurzaamheidstechniek en vervolgens naar andere bedrijven die met leerlingen op locatie werken. Virtuele Leermeesters komt voort uit MKB!dee.

Virtuele Leermeesters in coronatijd

Virtuele Leermeesters maakt leermeesterschap op afstand mogelijk. Daardoor is het bij uitstek geschikt in tijden van corona. Het initiatief merkt echter terughoudendheid en voorzichtigheid in het onderwijs en bedrijfsleven.

Het onderwijs besteedt meer tijd aan contactmomenten met leerlingen via bestaande, breed beschikbare tools als Zoom, Skype of Teams. Bedrijven zijn door de crisis onzeker over hun opdrachten en schuiven daarom investeringen in scholing of training op de lange baan.

Betrokken samenwerkingspartners

Gemeente Den Haag (Werkgeversservicepunt), ROC Mondriaan (Menskracht 7), NEN, Kalisvaart Installatietechniek, IW Nederland, Haagwonen, Platform Talent voor Technologie, Itho Daalderop, OTIB, TheServiceConcept.com.

Contactpersoon

Averell van den Bos | E: averell@theserviceconcept.com | T: 010 - 818 68 33 of 06 - 22 68 75 98

Meer informatie