Twents Fonds voor Vakmanschap

Ontwikkelkans voor inwoners van Twente.

Regio:Oost

Twents Fonds voor Vakmanschap biedt inwoners van Twente een kans om zich te ontwikkelen en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Dat doet het fonds door om- en bijscholing in een vakrichting die de arbeidsmarktpositie versterkt, mogelijk te maken. Zowel werkenden, zzp’ers als niet werkenden kunnen daar gebruik van maken. Deelnemers, die voldoen aan de criteria van het fonds, kunnen met een scholingscheque een opleiding, training of cursus volgen. De helft van de totale scholingskosten draagt de deelnemer of zijn werkgever/uitkeringsinstantie zelf bij, de andere helft wordt vergoed door de scholingscheque, met een maximum van 2.500 euro.

Hiermee stimuleert het initiatief modern vakmanschap, intersectorale mobiliteit en samenwerking in Twente. Om de inwoners van Twente te bereiken is de campagne IKBINDR opgezet. Via de campagne wordt de doelgroep getriggerd en gemotiveerd om te investeren in zichzelf, door gebruik te maken van de kans die Twents Fonds voor Vakmanschap biedt. Ervaringen zijn terug te lezen in de blogs op de website ikbindr.nl.

Het fonds is arbeidsmarktbreed en maakt opleidingen mogelijk in diverse branches. Alle deelnemers krijgen ondersteuning van een loopbaanconsulent van Leerwerkloket Twente of het Loopbaanstation in Almelo.

Betrokken samenwerkingspartners

Agenda voor Twente, Provincie Overijssel, Regio Deal (Rijk), ESF, Twents bedrijfsleven, Gemeente Enschede

Contact

Edwin Kamp | E: ekamp@twentsfondsvoorvakmanschap.nl | T: 06 46 705 805

Meer informatie