TalentZ

Online matchingsplatform voor stageplaatsen.

Regio: West

TalentZ is een online platform voor studenten, werkgevers en werkzoekenden. Via Talentz kunnen deze groepen op zoek gaan naar een match voor een stageplaats of stagiair. Niet alleen de ‘harde skills’ zoals een diploma wegen mee in het vinden van een match. Ook de competenties, vaardigheden en talenten van de kandidaat worden hierbij betrokken. Daardoor kan het de kandidaat andere perspectieven bieden dan platforms die voornamelijk gericht zijn op diploma’s.

Een andere eigenschap van het initiatief is dat scholen en overheden bij het platform worden betrokken. Op dit moment biedt Talentz alleen stageplaatsen. Op termijn wil het ook vacatures voor volwaardige banen gaan aanbieden.
 

Betrokken samenwerkingspartners

Gemeente Hollands Kroon, zeven West-Friese gemeenten, ontwikkelingsbedrijf NHN, Ondernemend Alkmaar, West-Friese Bedrijvengroep, VNO-NCW, UWV, Huis van het Werk, Terra Technica, Stichting ELBHO, Gemeente Heerhugowaard, Gemeente Alkmaar, RPA, Bedrijfskring Heerhugowaard. 

Contactpersoon

Ramon Tromp | E: ramon@create.nl | T: 06 – 145 124 97

Meer informatie