De Talentensleutel

Verbeteren van de leercultuur in het mkb

Regio: Zuidoost-Brabant

Het Leerwerkloket Zuidoost-Brabant heeft een methodiek ontwikkeld om mkb-bedrijven op een praktische manier te helpen om hun leercultuur te verbeteren. Met behulp van de Talentensleutel wordt aan het mkb-bedrijf uitgelegd wat de voordelen zijn van een sterke leercultuur en wat de knoppen zijn waaraan ze kunnen draaien. De Talentensleutel kijkt specifiek naar de uitdagingen en behoeften van het bedrijf zodat de adviezen naadloos aansluiten bij de behoefte van de klant. De dienstverlening is onafhankelijk en kosteloos.

Contact

Gert-Jan van Breugel | E: gertjan.vanbreugel@leerwerkloket.nl | |, T: 06-315 246 50

Meer informatie