STL

Iedereen die werkt in transport en logistiek moet zich in zijn of haar loopbaan blijven ontplooien.

Regio: Landelijk

In de sector transport en logistiek is er behoefte aan instroom en behoud van bekwame, gezonde en gemotiveerde medewerkers. Daarom omarmt het Sectorinstituut Transport en Logistiek het Actieprogramma van de SER voor een leven lang ontwikkelen en het stimuleren van arbeidsmobiliteit. Om dit doel te bereiken, heeft het Sectorinstituut samen met de sector een online platform ontwikkeld.

STL biedt iedereen die werkt in transport en logistiek de mogelijkheid om zich in zijn of haar loopbaan te blijven ontplooien. Daarbij is rekening gehouden met loopbaanwensen en –veranderingen, bevorderende en belemmerende factoren, gewenste ondersteuning en fysieke en mentale functiebelasting.

STL geeft medewerkers inzicht in en informatie over de eigen arbeidsmarktsituatie en mobiliteits- en ontwikkelingsmogelijkheden. De website vormt daarnaast de schakel richting een uitgebreid pallet aan offline diensten van het Sectorinstituut zoals loopbaanbegeleiding, opleidingsadvies en –subsidie. Belangrijke thema’s zijn: gezond en energiek werken, geld, groei en ontwikkeling, werk en privé in balans. Op basis van deze thema’s heeft de individuele werknemer zelf de regie. Het Sectorinstituut helpt daarbij.

Dit initiatief is mogelijk gemaakt door Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen, kortweg SOOB, en het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Betrokken samenwerkingspartners

Sociale partners, NPDI, Ecosysteem Johan

Contactpersoon

Karin Schoneveld | E: kschoneveld@stlwerkt.nl | T: 06 53 82 43 78