EVC-traject Stichting BOOR

Traject om onderwijspersoneel verder te brengen.

Regio: Landelijk

Stichting BOOR (schoolbestuur uit Rotterdam), hogeschool LOI en Bureau STERK zijn een samenwerking aangegaan om bij te dragen aan het oplossen van het lerarentekort. Het traject richt zich op leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten die al in het onderwijs werkzaam zijn. Deze professionals krijgen de kans hun pabo-diploma te halen, op een manier die past hun persoonlijke situatie.

De winst voor de deelnemer is dat zij na dit traject meer mogelijkheden hebben binnen de onderwijspraktijk. Voor stichting BOOR levert het meer bevoegde mensen voor de klas op en de mogelijkheid om goede medewerkers te kunnen binden.

Het traject bestaat uit een intakeprocedure waarin deelnemers voorbereid worden op de eisen, zoals de toelatingstoetsen en het hbo-niveau van de opleiding. Daarna volgt het EVC-traject, begeleid door Bureau STERK. Deelnemers leggen een portfolio aan met producten uit de eigen beroepspraktijk die bij de modules van LOI passen.

Met een assessment en een lesbezoek wordt het traject afgesloten. Bij een positieve beoordeling ontvangen deelnemers een ervaringscertificaat dat voor verzilvering wordt aangeboden bij de LOI. Hiermee kunnen ze vrijstelling voor een deel van de opleiding verkrijgen, en zo versneld hun pabo-diploma halen.

Betrokken samenwerkingspartners

Hogeschool LOI, Bureau STERK

Contact

Stichting BOOR: Hetty Hamstra | E: hetty.hamstra@stichtingboor.nl | T: 06 532 29 253
LOI: Miranda Hoek - van Vliet | MvanVliet@loi.nl | T: 06 513 41 022
Bureau STERK: Anjo Mooren | a.mooren@bureausterk.nl | 06 414 64 415

Meer informatie