SPDI

Het samenwerkingsverband van AWVN, FNV en CNV Vakmensen in het project ‘Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid’ (SPDI) brengt de aanpak van duurzame inzetbaarheid in organisaties in beweging.

Regio: Nederland

Met onze unieke bundeling van paritaire kennis en expertise zetten we hierin uitdrukkelijk sámen met werkgever en werknemers stappen voorwaarts. Want juist door samenwerking realiseren we passend maatwerk, een breed draagvlak en duurzame vooruitgang.

Gedeelde uitdaging voor werkgever en werknemers

Veel bedrijven en instellingen zijn al aan de slag gegaan met de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Ook talloze cao’s bevatten afspraken over duurzame inzetbaarheid gemaakt, en leiden tot een gevarieerd aanbod in een sector. Toch leiden al die initiatieven nog onvoldoende tot verbetering. Opgestarte projecten lopen vast, ontwikkelde maatregelen missen het beoogde effect of worden niet of te weinig gebruikt. In 2017 hebben AWVN, FNV en CNV Vakmensen besloten de krachten te bundelen, met de ambitie duurzame inzetbaarheid daadwerkelijk in beweging te krijgen. Zij doen dit door in organisaties en sectoren werkgevers- en werknemersbelangen bij elkaar te brengen.

Meer informatie

Website: www.duurzaamaanhetwerk.nl