Samen leren is leuker werken

Vragenlijsten en tips voor praktisch geschoolden om de drempel te verlagen om te leren.

Regio: Landelijk

Mensen met weinig of praktische scholing ervaren vaak drempels om training en opleiding te volgen. Met een door de FNV ontwikkelde vragenlijst krijgen zij inzicht en tips hoe het volgen van een cursus makkelijker wordt. Naast het perspectief van de werknemer of werkzoekende, kunnen ook werkgevers, trainers en bemiddelaars hun vragenlijst invullen. Hoe meer perspectieven er naast elkaar liggen, hoe meer handvatten voor een succesvolle scholing.

Betrokken samenwerkingspartners

FNV heeft de vragenlijsten ontwikkeld in opdracht van het ministerie van SZW binnen het programma Tel mee met Taal.

Contact

Arjan Beune | E: arjanbeune@gmail.com
Lidy Hampsink-Aalfs | E: info@kanz-advies.nl

Meer informatie