Samen klaar voor de toekomst

Bewustwordingscampagne in de regio Brainport Eindhoven.

Regio: Noord-Brabant

Besteden werknemers voldoende tijd en aandacht aan hun ontwikkeling? Deze vraag stellen ondertekenaars van het Brainport Talent & Skills Akkoord aan hun medewerkers. Door het verspreiden van materiaal worden werknemers ‘wakker geschud’ en opgeroepen om hiermee aan de slag te gaan. Ondertussen wordt een brede doelgroep bereikt via een on- en offline campagne.

Mensen die door deze oproep aan de slag willen, worden doorverwezen naar een regionaal online platform. Daarop is scholings- en opleidingsaanbod te vinden dat direct doorverwijst naar de aanbieders.

Het afgelopen jaar is de gezamenlijk uitgesproken intentie in het Brainport Talent en Skills akkoord samen met de overheids-, onderwijsinstellingen en bedrijven omgezet naar de Strategische Agenda Schaalsprong Talent. De personeelskrapte in de tech/it sector is groot. De verwachting is dat de komende 10 jaar ruim 50.000 extra arbeidsplaatsen vervuld moeten worden en dat kan alleen door samenwerking op de 5 pijlers:

  • iedereen doet mee,
  • match van vraag arbeidsmarkt met uitstroom onderwijs,
  • modern werkgeverschap & arbeidsproductiviteit,
  • internationaal talent van statushouder tot expat en
  • LLO.

Een gezamenlijke regionale agenda, gesteund door het Rijk wordt vertaald in projecten naar de korte, middellange en lange termijn.

Betrokken samenwerkingspartners

Ondertekenaars van Brainport Talent & Skills-akkoord

Contactpersoon

Edith van Nispen | E: e.vannispen@brainportdevelopment.nl | T: 27 74 50 06

Meer informatie

Website: Samen klaar voor de toekomst.nl