Stichting Prokkel

Mensen met en zonder een verstandelijke beperking inspireren elkaar.

Regio: Landelijk

Stichting Prokkel bemiddelt tussen werkgevers en mensen met een verstandelijke beperking. Dat kan onder andere met een Prokkelstage. Tijdens een Prokkelstage loopt iemand met een beperking één dag stage bij een bedrijf. Dat kan overal zijn: bij de plaatselijke bakker, een basisschool of bij de gemeente. Het is een laagdrempelige manier voor bedrijven en mensen met een beperking om kennis met elkaar te maken.

Een ander initiatief is de Prokkelweek. De Prokkelweek heeft als doel ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking te promoten. Door samen iets te doen (sporten, muziek maken, etc.), leer je elkaar beter kennen. Eén week in het jaar, als voorbeeld voor de rest van het jaar. Steeds meer mensen en organisaties gebruiken de Prokkelweek dan ook als laagdrempelig instrument voor inclusie. De samenleving is van ons allemaal, meedoen aan de Prokkelweek draagt daar aan bij.

Betrokken samenwerkingspartners

VSO scholen, zorgaanbieders, verschillende bedrijven.

Contactpersoon

Marian Geling | E: marian@prokkel.nl | T: 06 27 06 75 94

Meer informatie