PlaytoWork

Skills based matchingsplatform voor arbeidsbemiddeling van mbo’ers.

Regio: Landelijk

PlaytoWork levert op (hard en/of soft) skills gematchte sollicitanten, alleen mbo-opgeleiden, aan werkgevers. Door gebruik van een eigen database met > 100.000 mbo’ers, een app met gegamificeerde assessments (serious games) om persoonlijkheid en gedrag naar boven te halen, een eigen website en campagnes op social media worden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar gebracht. Meer inzicht in wie iemand is zorgt voor betere en bewustere keuzes voor een passende baan. Hiermee wordt de arbeidsmarkttoeleiding voor mbo’ers beter en effectiever. Dit is goed voor zowel de werkzoekenden als werkgevers en daarmee voor de samenleving als geheel.

Werkgevers ervaren het initiatief als een uitkomst, omdat ze zo gemakkelijker mbo-kandidaten kunnen vinden en meer relevante informatie hebben over de sollicitant. Omdat het primair over de relevante skills gaat (en niet over de naam, hobby’s, afkomst etc.) draagt PlaytoWork bij aan de ontwikkeling van diversiteit, inclusie en non-discriminatie.

Het platform is modulair opgebouwd en voor meerdere toepassingen te gebruiken. Een voorbeeld is PlaytoSchool. Gebruikers krijgen daarbij studieadvies, begeleiding bij hun loopbaanontwikkeling en de mogelijkheid op zoek te gaan naar stages (LOB/BPV).

PlaytoWork is één van de finalisten van de Blue Tulip Awards in 2020.

Betrokken samenwerkingspartners

Rabo Foundation, House of Skills

Contact

Jaap Schoeman | E: jaap@playtowork.nl | T: 06 520 27 623

Meer informatie