Ontwikkelplein

Laagdrempelige plek voor informatie, ontwikkeling of praktische hulp.

Regio: Landelijk

Voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken in hun dagelijks leven zijn er diverse organisaties die helpen. Ook zijn er diverse (onderwijs)mogelijkheden om kennis en (basis)vaardigheden zelf te leren.

Praktische ondersteuning en zelfstandig leren komen maar beperkt bij elkaar. Juist deze verbinding zorgt ervoor dat mensen integraal worden geholpen en in contact komen met mogelijkheden om zelf te leren. Het Ontwikkelplein voorziet hierin.

Mensen kunnen bij een Ontwikkelplein bijvoorbeeld geholpen worden bij praktische zaken als het aanvragen van een DigiD, maar ook deelnemen aan een cursus of opleidingsadvies krijgen. De eerste ontwikkelpleinen bevinden zich in bibliotheken.

Betrokken samenwerkingspartners

Lokale samenwerkingspartners, Leerwerkloket, Welzijn, sociaal raadlieden, Vrijwilligersloketten, Bibliotheek, Taalhuizen, Informatiepunten digitale overheid.

Contact

Ontwikkelplein Hengelo:
Peter Bonekamp |p.bonekamp@bibliotheekhengelo.nl | 06 201 83 524

Ontwikkelplein Dordrecht:
Janet Brakel, | JBrakel@debibliotheekaanzet.nl | T: 06 393 06 634

Conceptontwikkelaar:
Kelly Oostlander | T: 06 275 67 548

Meer informatie