NetwerkPro

Verbetering van de professionele positie van vrouwen.

Regio:West

NetwerkPro is een sociale onderneming die zich richt op het verbeteren van de professionele positie van vrouwen. Daarvoor biedt het een speciaal trainingsprogramma aan, waarin vrouwen werken aan hun (professionele) netwerk. Ook krijgen ze empowermenttrainingen voor hun persoonlijke ontwikkeling en worden ze begeleid door een mentor. Indien nodig is er ook aandacht voor bijvoorbeeld traumaverwerking.

Aan het eind van het programma doen vrouwen werkervaring op bij een lokale werkgever, met als doel het tekenen van een betaalde arbeidsovereenkomst. In korte tijd krijgen vrouwen op deze manier handvatten die bijdragen aan hun zelfstandige toekomst.

NetwerkPro heeft inmiddels ruim 460 deelnemers begeleid.

NetwerkPro in coronatijd

Netwerkpro verwacht een groeiend aantal werkzoekenden en verschuivingen in de kansen en mogelijkheden in bepaalde sectoren. Het programma wil deelnemers daarom hulpmiddelen geven om, na de coronacrisis, klaar te staan voor deze nieuwe kansen en mogelijkheden. Na het ingaan van de maatregelen zijn de groepstrainingen en het mentorschap online voortgezet. Deelnemers gaven aan hier een sterke behoefte aan te hebben.

De deelnemers blijven actief met elkaar in contact via de online sessies of WhatsApp-groepen. Daar wisselen ze bijvoorbeeld tips uit en helpen ze elkaar met de Nederlandse taal. NetwerkPro is zeer positief over de online sessies en ervaart daarin veel dynamiek. Dit wordt onder andere bereikt met kennismakingsspellen, opdrachten en andere vormen van online training.

Betrokken samenwerkingspartners

Diverse gemeenten en bedrijven in Amsterdam, Haarlem en Kennemerland.

Contactpersoon

Hester Wolrich | E: hester.wolrich@netwerkpro.org | T: 020 894 89 33

Meer informatie