KLM-platform MyJourney

10.000 cabin attendants en pursers bewust bezig met hun loopbaan.

Regio:Landelijk

Hoe laat je mensen zelfregie nemen over hun loopbaan, als vliegen hun way of life is? KLM stimuleert een leven lang ontwikkelen. Het online platform MyJourney geeft toegang tot alle mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanoriëntatie. Het platform is toegankelijk vanaf elke plaats ter wereld – een vereiste voor vliegend personeel.

De online zelftests en loopbaanprogramma’s – en de offline KLM-activiteiten waarnaar het platform verwijst – brengen inzicht. Mensen ontdekken zichzelf en hun mogelijkheden. MyJourney prikkelt tot verbreding en verdieping. Dit leidt tot bewuste loopbaankeuzes, binnen of buiten de vliegtuigcabine.

MyJourney bevat een Keuzewijzer. Deze wijst de weg naar tests, scans en activiteiten die aansluiten bij het individu. Daardoor krijgen medewerkers de kans om fit, gemotiveerd en professioneel bezig te zijn met de eigen loopbaan.

Het KLM-platform MyJourney is ontwikkeld door eelloo, dat gespecialiseerd is in zelfregie, IT en organisatiepsychologie. Direct na de lancering in april 2019 had MyJourney 1.000 gebruikers. Het gebruik neemt elke maand toe.

MyJourney in coronatijd

MyJourney ziet een stijging in het aantal medewerkers dat gebruik maakt van het online (ontwikkel)portal. Een groot deel van hen heeft daar nu meer tijd voor.

Dit heeft ook tot gevolg dat meer medewerkers op afstand een (loopbaan)vraag hebben. Om HR en leidinggevenden te ondersteunen met het beantwoorden van vragen, advisering of het voeren van goede gesprekken heeft het initiatief een online toolbox ontworpen. Met deze toolbox beschikt HR simpel en snel over expertise en praktische hulpmiddelen om medewerkers online te faciliteren. Deze toolbox wordt op korte termijn ingezet bij diverse organisaties.

Betrokken samenwerkingspartners

KLM, eelloo

Contactpersoon

Sara Bakker | E: Sara.bakker@eelloo.nl | T: 088 - 100 47 00 of 06 – 16 81 75 00

Meer informatie