Loopbaancentraal

Online platform om inzicht te krijgen in de volgende stap voor jouw loopbaan.

Regio: Landelijk

Loopbaancentraal is een digitaal platform waarmee werkenden en werkzoekenden zelf de regie over hun loopbaan kunnen nemen. Via vragenlijsten en opdrachten krijgt de bezoeker inzicht in de mogelijkheden, zoals opleidingen, banen of testen.

Uniek aan Loopbaancentraal.nl is dat iedereen er gebruik van kan maken: praktisch of theoretisch opgeleid, onafhankelijk van werkgever of sector. Het is vraaggericht: een werkende heeft een loopbaanvraag en het platform of vakbond CNV helpt hem de weg te vinden. Het profiel dat op de website wordt aangemaakt kan mee ‘verhuizen’ naar andere sectoren/bedrijven. Op die manier kan de gebruiker er gedurende de loopbaan aan blijven bouwen. Het platform is gebaseerd op onderzoek naar vergelijkbare instrumenten in andere landen.

Na de lancering in de zomer van 2018 heeft Loopbaancentraal al ruim 175.000 unieke bezoekers getrokken. 23.000 mensen namen een test af en 15.000 personen maakten gebruik van een voorbeeld-cv of -brief. Het platform wil blijven innoveren door partnerschappen aan te knopen met onder meer de VDAB, de Saxion hogeschool, het LDC, maar ook in sectoren en regio’s.

Loopbaancentraal in coronatijd

Omdat de coronacrisis om aanpassingen vraagt, heeft Loopbaancentraal een tip gedeeld hoe mensen kunnen omgaan met de nieuw ontstane situatie. Daarin wordt verwezen naar (online) leermogelijkheden en concrete tips hoe je, juist in deze tijd, kunt sleutelen aan je baan. Daarnaast presenteert het initiatief een serie tips over dit onderwerp. 

Betrokken samenwerkingspartners

CNV, Saxion Hogeschool, LDC, Paragin

Contactpersoon

Yvonne Yan | E: y.yan@jamesloopbaan.nl | T: 06 53 68 30 42

Meer informatie