Leo (Loopbaan en ontwikkeling)

Ontwikkelprogramma om bewust en actief bezig te blijven met je loopbaan.

Regio: Zuid

De wereld om ons heen verandert snel en dat is niet anders voor de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk om te blijven ontwikkelen. Leo (Loopbaan en ontwikkeling) ondersteunt, inspireert en activeert mensen om bewust bezig te zijn met hun eigen loopbaan.

Leo is een ontwikkelprogramma dat is opgezet door de Provincie Limburg en haar partners. Het programma draait om een duurzame aanpak voor de deelnemers, gericht op loopbaanondersteuning en leven lang ontwikkelen.

Uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan één “plek” waar ieder persoon zijn eigen data op het gebied van loopbaanontwikkeling kan raadplegen én ondersteuning kan krijgen. Met Leo is gehoor gegeven aan deze wens. Leo richt zich op studenten, werkenden of werkzoekenden in Limburg. In het kader van leven lang ontwikkelen worden binnen Leo projecten en activiteiten ontwikkeld die mensen bewust maken, inspireren en ondersteunen.

Het ontwikkelprogramma heeft een open structuur. Partners en stakeholders kunnen voortdurend toetreden, passend binnen de uitgangspunten en doelstellingen van Leo. Door partners actief te betrekken is ook de Kennisbank opgezet. Daarmee wordt kennis over leven lang ontwikkelen en arbeidsmarktprojecten verspreid.

Betrokken samenwerkingspartners

Lead partners: Arcus-Leeuwenborgh, Baandomein, Brightlands Smart Services Campus, LWV, Provincie Limburg, ROC gilde opleidingen. Supporting partners: Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg, Arbeidsmarktregio Midden-Limburg, Arbeidsmarktregio Noord-Limburg, MKB-Limburg, ZZP Nederland. Projectpartners: Baanschakel, Citaverde, FNV, Regitel, Servicepunt Leren en Werken, S-BB, SVO-PL, UWV, Voordeel & Vervolg, Zorg aan Zet, Zuyd Hogeschool.

Contactpersoon

Ramon Niessen | E: ramon.niessen@connexio.biz | T: 06 38 89 37 88

Meer informatie