De Rode Loper

Zij-instroomtraject voor het voortgezet onderwijs.

Regio: West

De Rode Loper is een samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Het initiatief is gestart in 2007 en werkt aan nieuwe instroom van leraren in het onderwijs. Daarnaast zet het zich in voor het versterken van de kwaliteit van de mensen voor de klas en schoolleiders.

Zij-instromers zijn voor het onderwijs een interessante groep potentiële nieuwe docenten. Niet alleen dragen zij bij aan het terugdringen van het lerarentekort, ook geven zij een kwaliteitsimpuls door de kennis en ervaring die zij meebrengen en hun frisse blik op het onderwijs.

Niet iedereen kan zomaar overstappen naar het onderwijs. De Rode Loper biedt enthousiaste kandidaten met een goed cv een compleet programma om een weloverwogen keuze voor het onderwijs te maken. Dit wordt opgevolgd door trainingen en professionaliseringsactiviteiten voor een goede start in hun nieuwe baan. Tijdens de eerste jaren in het beroep krijgen zij begeleiding. Hiermee werft het initiatief nieuwe docenten en werkt het aan interessante ontwikkel- en loopbaankansen, waardoor het onderwijs een aantrekkelijke werkgever blijft.
Ook in het komende jaar blijft De Rode Loper het programma monitoren, doorontwikkelen en aanvullen.

Betrokken samenwerkingspartners

Verschillende partners uit de private sector, gemeente, andere onderwijssectoren, HBO en universitaire lerarenopleidingen.

Contact

Charlotte van Thiel-Tuininga
Programmamanager De Rode Loper
E: charlotte.vanthiel@derodeloper.nu

Meer informatie