De Rode Loper

Zij-instroomtraject voor het voortgezet onderwijs in de Haagse regio.

Regio: West

De Rode Loper is een samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Het initiatief is gestart in 2007 en werkt aan nieuwe instroom van leraren in het onderwijs. De Rode Loper wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag. 

Zij-instromers zijn voor het onderwijs een interessante groep potentiële nieuwe docenten. Niet alleen dragen zij bij aan het terugdringen van het lerarentekort, ook geven zij een kwaliteitsimpuls door de kennis en ervaring die zij meebrengen en (vaak) hun frisse blik op het onderwijs.

Niet iedereen kan zomaar overstappen naar het onderwijs. De Rode Loper biedt enthousiaste kandidaten met een passend cv een compleet programma om een weloverwogen keuze voor het onderwijs te maken. Het programma om potentiële zij-instromers een goede oriëntatie en begeleiding te bieden wordt aangeboden via het samenwerkingsverband Leraar van Buiten (www.leraarvanbuiten.nl). Meerdere regio’s bundelen daarin hun krachten en expertise om zo de deelnemende vo scholen op weg te helpen en potentiële zij-instromers een passend oriëntatietraject te bieden.

Naast voorlichting (algemeen & meer themagericht) biedt De Rode Loper i.s.m. Leraar van Buiten de mogelijkheid van schoolbezoeken (hoe is het anno nu om voor de klas te staan?), een driedaagse oriëntatiecursus (past het beroep van docent bij mij?), Meet & greets met schoolleiders in de regio en tenslotte een crash course “ Ik ga voor de Klas’. Deelname aan alle activiteiten is gratis.

Mocht een kandidaat aan de slag gaan op een vo school in de Haage regio dan is er een breed scala aan trainingen en professionaliseringsactiviteiten voor een goede start in hun nieuwe baan beschikbaar via het Haags Inductieprogramma (HIP). Tijdens de eerste jaren in het beroep krijgen zij begeleiding vanuit de scholen op de verschillende academies van de besturen voor voortgezet onderwijs. Hiermee werft De Rode Loper nieuwe docenten en biedt de Haagse regio interessante ontwikkel- en loopbaankansen, waardoor het onderwijs een aantrekkelijke werkgever blijft.

Betrokken samenwerkingspartners

Verschillende partners uit de private sector, gemeente Den Haag, besturen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, andere onderwijssectoren, HBO en universitaire lerarenopleidingen.

Contact

Charlotte van Thiel-Tuininga
Programmamanager De Rode Loper
E: charlotte.vanthiel@derodeloper.nu

Meer informatie