De Achthonderd

Programma voor maatwerkopleidingen richting een duurzame baan.

Regio:Zuid

De achthonderd is gestart als Programma Duurzame Inzetbaarheid. Dit programma is opgezet als opleidingstraject in samenwerking met partners en bedrijven. Het doel van dit programma is om mensen van 18 jaar en ouder met een maatwerk opleidingstraject te begeleiden naar duurzame arbeidsrelaties.

Het programma wordt middels het project van het Groeifonds vervolgd. De doelstelling van dit project is de realisatie van een nieuw, duurzaam regionaal scholingsaanbod van educatie- en opleidingstrajecten voor laagopgeleiden en laaggeletterde inwoners met een goede doorstroom naar (of integratie met) beroepsonderwijs voor praktisch opgeleide mensen met rendement voor de arbeidsmarkt en de samenleving.

Leren wat werkt

 De achthonderd is een werkwijze, waarvan we met partners en bedrijven hebben afgesproken deze gezamenlijk te hanteren en verder te ontwikkelen. We richten ons op mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Samen leren we wat werkt; op het gebied van opleiden, arbeidsomstandigheden, regelgeving, sociale interactie etc. We hebben ervaren dat mensen die niet uitkomen met de reguliere voorzieningen op de opleidings- en arbeidsmarkt, zich soms al met weinig aanpassingen kunnen ontwikkelen tot zeer bekwame en loyale werknemers.

Vraaggestuurd

 De achthonderd werkt vraaggestuurd. Dat wil zeggen dat we constant onderzoeken waar behoefte ligt op de arbeidsmarkt en daar ons aanbod op afstemmen.

De Praktijkverklaring

 De Praktijkverklaring is een goed voorbeeld van vraaggestuurd aanbod. Werkgevers hebben grote behoefte aan geschoold, loyaal en efficiënt inzetbaar personeel. De Praktijkverklaring biedt inzicht in ieders kwaliteiten, officiële erkenning en nodigt uit tot persoonlijke groei.

Betrokken samenwerkingspartners

De Achthonderd richt zich op een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en uitvoerende overheidsorganisaties. Dat doet het project met de kernwaarden nabijheid, gezamenlijkheid en daadkracht. Er wordt samengewerkt met gemeente Eindhoven, partners van het Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant waaronder gemeenten, Sociale Werkbedrijven (o.a. Ergon) UWV, 04Werkt, WIJeindhoven, en een groot aantal bedrijven waaronder, VDL, CSU, Vitalis, Van der Valk, Het Goed. Er vinden nog steeds gesprekken plaats met bedrijven die ook onderdeel van het collectief willen worden.

Contactpersoon

Jolanda van den Bersselaar | E: bejl@summacollege.nl | T: 06 31 66 77 83

Meer informatie

  • de800.nl: De achthonderd, leren wat werkt