Classic Mike

Een leven lang ontwikkelen met behulp van een innovatief verbetersysteem.

Regio: West

Classic Mike is een bedrijf dat klassieke auto’s monteert en restaureert. De ontwikkeling van medewerkers staat bij Classic Mike centraal. Door middel van een eigen verbetersysteem en ontwikkelde methodieken zoals scrum, laat Classic Mike medewerkers zich op een open, autonome en laagdrempelige manier ontwikkelen tot waardige professionals. Met trots en plezier je werk doen, dat is waar het bij Classic Mike om draait. Hierdoor heeft het bedrijf al vele mooie autorestauraties gerealiseerd.

Eigen regie
Elke medewerker is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van taakgerichte plannen, de uitvoering én de evaluatie achteraf. Wat er beter kan en waar de medewerker zich in kan ontwikkelen, wordt meegenomen in het volgende plan. Zo worden medewerkers continue meegenomen in de eigen verbetercyclus en geprikkeld om met nieuwe ideeën te komen. Hierdoor wordt leren en ontwikkelen daadwerkelijk een geïntegreerd en onlosmakelijk onderdeel van het dagelijkse werk.

Alle medewerkers van Classic Mike (momenteel circa 20) werken met het innovatief verbetersysteem en ook alle oud-medewerkers (ook zo’n 20) hebben op die manier gewerkt. Een groot deel van de medewerkers zijn kansrijke jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Betrokken samenwerkingspartners

o.a. ROC-onderwijs in Flevoland, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland, werkbedrijf Lelystad ,Gemeenten Zeewolde, Nunspeet en Dronten, SBB, Agens.

Contact

Mike Kastrop, T: 036-5244958, E: mike@classic-mike.com

Meer informatie