CAOP Vakmensen

Een programma waarin deelnemers hun eigen ontwikkeltraject vormgeven

Regio: West

Het CAOP draagt bij aan een samenleving waarin mensen betekenisvol kunnen werken. Waarin ze werk kunnen doen dat er in hun ogen toe doet, dat het verschil maakt voor een ander of voor de samenleving als een geheel. Dat doen we door als kenniscentrum te verkennen, te verbinden, te veranderen.

Sinds 2016 faciliteert het CAOP VakMensen, een programma voor een persoonlijk ontwikkeltraject waaraan alle medewerkers van het CAOP kunnen meedoen. VakMensen staat voor individueel maatwerk én voor collectief. Medewerkers bepalen zelf of ze meedoen en wat ze willen leren. Leeractiviteiten kunnen zowel individueel als in gezamenlijkheid worden vormgegeven. Door samen met collega’s stil te staan bij het eigen leerproces ontstaat een win-win. De deelnemer pakt regie op zijn ontwikkeling. Dit draagt bij aan een leercultuur binnen de organisatie.

De basis van VakMensen bestaat uit een Start-up en twee ReflectieLabs per jaar. Hierin staat de leervraag van de deelnemers centraal en komt een verdiepingsthema aan bod. Naast individuele leeractiviteiten zijn er met en door de deelnemers georganiseerde gezamenlijke leeractiviteiten zoals workshops, boekbesprekingen etc. 

Contact

Joke Dekker | joke.dekker@caop.nl | 070-3765914 
Petra Oldenhage | p.oldenhage@caop.nl | 070-3765864

Meer informatie