Brabant Leert

Digitaal aanbod van online cursussen

Regio:Zuid

Brabant Leert is de digitale toegang tot een breed aanbod van online cursussen. Deze worden aangeboden door online aanbieders, brancheorganisaties en het beroepsonderwijs. Sommige tegen betaling, maar het gros van de cursussen is gratis. Denk daarbij aan minicolleges van Fontys Hogeschool, een EHBO-cursus (of andere training voor de zorg), technische bijscholingscursussen of alle ins en outs van Word en Excel.

Het cursusaanbod van Brabant Leert wordt continu vernieuwd en vergroot. De regionale leerwerkloketten zorgen voor online ondersteuning bij het vinden van de juiste cursus. VNO-NCW betrekt de werkgevers bij het initiatief.

Gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling, Martijn van Gruijthuijsen: “Het cursusaanbod is voor alle Brabanders, zodat ze zich blijvend kunnen ontwikkelen voor de arbeidsmarkt. Dat is goed voor henzelf, maar ook voor de Brabantse economie. Als er iets is dat de coronacrisis ons laat zien, is het dat de economische sector mee moet bewegen met een nieuwe werkelijkheid en dat kan andere (digitale) vaardigheden vragen van werknemers.”

Betrokken samenwerkingspartners

Provincie Noord-Brabant, Leren en Werken, VNONCW Brabant Zeeland, Edubookers, Noordoost Brabant Werkt, Midpoint Brabant, Brainport Eindhoven, West Brabant werkt aan morgen, Regio Helmond/de Peel, Skillstown en HIVE.

Contact

Marjolein Schooleman | E: MSchooleman@brabant.nl | T: 06 303 78 518

Meer informatie