Achterhoeks Talentenfonds Opijver

Het stimuleren, activeren en ondersteunen van werkzoekenden, werknemers en ZZP’ers bij scholing naar een beroep met toekomstperspectief.

Regio: Achterhoek

Opijver is een initiatief van werkgevers, vakbonden, onderwijs, gemeenten en UWV in de regio Achterhoek. Het project kent twee doelen:

  1. het leveren van een bijdrage aan de aanpak van de mismatch op de arbeidsmarkt via scholing in en naar kansrijke beroepen en
  2. het leveren van een impuls aan LLO bij inwoners en werkgevers.

Het fonds geeft werknemers, werkzoekenden en zzp’ers die geen toegang tot scholing hebben, de kans om her- of bij te scholen in of richting kansrijke beroepen. Er zijn middelen om 1.200 scholingsvouchers toe te kennen (tot max. 3.500 Euro). Co-financiering door bedrijven en O&O-fondsen. Waar mogelijk worden voorliggende voorzieningen ingezet. Ook worden in nauwe samenwerking met werkgevers en opleiders scholingsprojecten opgezet die gericht zijn op kansrijke beroepen. Opijver verbindt en werkt als smeerolie. Daardoor komen initiatieven tot stand die tot dusver niet haalbaar bleken.

Inmiddels hebben zich ruim 1.600 inwoners gemeld bij Opijver en zijn er 620 vouchers uitgegeven. Daarnaast zijn er 150 personen gestart met scholing die volledig wordt betaald vanuit voorliggende voorzieningen.

Door de nauwe samenwerking met het Leerwerkloket kunnen inwoners gebruik maken van een pakket aan diensten, waaronder loopbaanoriëntatie (incl. capaciteitentest, interesse- en competentietesten, scans duurzame inzetbaarheid), informatie en advies over scholing, arbeidsmarkt, opleidingen, financiële regelingen en leerwerktrajecten.

Betrokken samenwerkingspartners

Werkgevers (VNO NCW), vakbonden, onderwijs, gemeenten en UWV

Contact

Henk Korten | T: 06 514 959 46 | E: henk.korten@opijver.nl

Meer informatie