TalentZ

Online matchingsplatform voor stage, werk of opleiding.

Regio: West

TalentZ is een online platform voor studenten, werkgevers en werkzoekenden. Via Talentz kunnen deze groepen op zoek gaan naar een match voor een stage, reguliere baan, vrijwilligerswerk, re-integratietraject of opleiding. Met een assessment worden de competenties, vaardigheden en talenten vastgelegd in het persoonlijke profiel van de gebruiker. Dit profiel dient als basis voor leven lang ontwikkelen en de match voor (arbeids-) participatie. Het profiel kan continu worden aangevuld. 

Niet alleen de ‘harde skills’ zoals een diploma wegen mee in het vinden van een match. Door een sterke focus op de competenties, vaardigheden en talenten van de kandidaat kan het andere perspectieven bieden dan platforms die voornamelijk gericht zijn op werkervaring of diploma’s.

TalentZ in coronatijd

TalentZ ziet in coronatijd mogelijkheden om oplossingen voor werklozen aan te bieden. Naar verwachting groeit het aantal werklozen de komende tijd sterk door de coronacrisis. Het initiatief werkt samen met UWV en gemeenten om de matching tussen werkzoekende en baan te verbeteren. Het assessment en platform van TalentZ is daarbij een middel om de competenties en vaardigheden van een kandidaat in kaart te brengen. Met dit persoonlijke profiel wordt het eenvoudiger om een passende baan te vinden.

Betrokken samenwerkingspartners

Gemeente Hollands Kroon, zeven West-Friese gemeenten, ontwikkelingsbedrijf NHN, Ondernemend Alkmaar, West-Friese Bedrijvengroep, VNO-NCW, UWV, Huis van het Werk, Terra Technica, Stichting ELBHO, Gemeente Heerhugowaard, Gemeente Alkmaar, RPA, Bedrijfskring Heerhugowaard. 

Contactpersoon

Ramon Tromp | E: info@talentz.nl | T: 06 – 145 124 97

Meer informatie