Online onderwijs

Online onderwijs is door digitalisering steeds algemener geworden. Ook de maatregelen tegen het coronavirus dragen daar sterk aan bij. Welke mogelijkheden zijn er om onderwijs op afstand te geven en waar moet je op letten? Bekijk het overzicht.

Aanvulling voor dit overzicht? Stuur een e-mail naar doorbraakllo@ser.nl.

Platforms en tools voor online onderwijs

Aob
[basisonderwijs, voortgezet onderwijs]
Overzicht van platforms en tools, inclusief ervaringen van onderwijspersoneel.

Voortgezet Leren
[voortgezet onderwijs]
Programma van de VO-raad samen met Schoolinfo. Binnen dit netwerk worden informatie en ervaringen onder deelnemende scholen uitgewisseld, waaronder over onderwijs op afstand. Bekijk bijvoorbeeld informatie over verschillende platforms.

Inventarisatie tools SURF
[hbo, wo]
Overzicht van tools voor begeleiding, toetsen, leermaterialen, live lesgeven, enzovoort. 

Kennisdocument online platforms (PDF):
Bekijk de voor- en nadelen van de meest gebruikte platforms voor afstandsonderwijs in dit overzicht van de CED-groep.

Loketten voor vragen over online onderwijs

Lesopafstand
[basisonderwijs]
Onderwijsprofessionals kunnen tijdens de coronacrisis met al hun vragen over onderwijs op afstand terecht bij het Les op afstand-loket. Experts van Kennisnet, de PO-Raad en VO-raad beantwoorden vragen binnen 24 uur. 

De Kennisrotonde:
[basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo]
Online loket van NRO voor de beantwoording van vragen uit het onderwijs, met kennis uit wetenschappelijk onderzoek over effectief online onderwijs.

Vraagbaak SURF
[hbo, wo]
Meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland werken in de coöperatie SURF samen om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. SURF heeft een vraagbaak ingericht.

Handreikingen en kennisdeling over online onderwijs

Lerarencollectief
[basisonderwijs]
Docenten en experts delen via tutorials tips en tricks voor onderwijs op afstand. 

Marant
[basisonderwijs]
Lesgeven op afstand aan jonge nieuwkomers in Nederland blijkt in de praktijk lastig, onder andere door taalproblemen. Dit artikel geeft tips. 

Appchecker
[basisonderwijs, voortgezet onderwijs]
Met de appchecker van Kennisnet kunnen scholen controleren in hoeverre een app aan de Europese voorwaarden voor privacy voldoet.

Jet-Net & TechNet:
[basisonderwijs, voortgezet onderwijs]
Dit netwerk heeft aanbod en handreikingen online gezet, waaronder tips over techniekonderwijs op afstand en online gastlessen.

Uitgevers:
[basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo]
ThiemeMeulenhoff, Noordhoff, Malmberg en Zwijsen delen hun kennis via pagina’s over lesgeven op afstand.

Leraar24:
[basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo]
Platform met praktische informatie voor leraren. Veel onderzoeksresultaten worden ondersteund met korte video’s. Leraar24 bundelt kennis en praktijkvoorbeelden en kijkt naar wat werkt.

Gespreksvragen voor schoolleiders:
[voortgezet onderwijs]
De VO-Raad en SLO hebben gespreksvragen ontwikkeld voor schoolleiders om met hun team over geleerde lessen te kunnen praten en voortgang op het gebied van online onderwijs te borgen.

Vernieuwenderwijs
[voortgezet onderwijs]

Platform voor en door docenten die interesse hebben in onderwijsinnovatie. Bekijk onder andere artikelen, video’s, boeken en tips over de nieuwste ontwikkelingen, gedachtes over onderwijs, onderzoeken en professionalisering. Alles is, waar mogelijk, geschreven met een praktische insteek.

Blijvenleren
[mbo]
Bekijk op Blijvenleren ervaringen van een docent, waaronder over het lesgeven op afstand.

Succesfactoren i-coaches (PDF): 
[mbo]
Bij online leren wordt meer ondersteuning gevraagd van de ICT-afdeling en digicoaches, ook wel i-coaches genoemd. Deze coaches helpen docenten met de inrichting van online onderwijs en kunnen meedenken over de didactiek. Voor het beroepsonderwijs hebben saMBO-ICT en Kennisnet onderzoek gedaan naar wat er nodig is voor goede ICT-ondersteuning door i-coaches. 

Online stappenplan Teams:
[mbo]
Stappenplan van Socialmediainhetmbo om een les in Microsoft Teams te verzorgen.

MBO Mediawijs
[mbo] 
geeft uitleg over mbo-onderwijs op afstand, waaronder instructievideo’s voor tools als Zoom, Mentimeter, Whereby of Kahoot! 

Ondersteuning docenten SURF
[hbo, wo]
Overzicht van de verschillende manieren waarop instellingen in het hoger onderwijs docenten ondersteunen.

Wikiwijs:
Vrij toegankelijk materiaal voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. De website wordt door het ministerie van OCW gesubsidieerd.

Wijslijst:
Tips over onder andere vrij toegankelijk lesmateriaal, hoe online musea te bezoeken en over thuis bewegen. Ook is er ruimte voor uitwisseling en samenwerking. Wijslijst maakt dagelijks een selectie van de beste informatie en tools voor afstandsonderwijs.
vrouw aan laptop © Shutterstock

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van alle actualiteiten? Schrijf je dan in voor onze Leven lang ontwikkelen-nieuwsbrief en word lid van de LinkedIn-groep.