Nieuwsoverzicht

Een overzicht van nieuwsberichten over diversiteit in bedrijf.

Dura Vermeer en MKB Rotterdam Rijnmond winnaars Award Diversiteit in Bedrijf 2021

05-10-2021

Vandaag vieren honderden bedrijven en organisaties de kracht van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Tijdens Diversity Day werd vanochtend gestart met een livestream vanuit Den Haag, waarbij de winnaars van de Award Diversiteit in Bedrijf 2021 werd bekendgemaakt.

Rotterdamse cultuurinstellingen voor meer diversiteit

05-10-2021

De acht instellingen in de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) hebben tijdens Diversity Day op 5 oktober 2021 gezamenlijk het Charter Diversiteit ondertekend in het Maritiem Museum Rotterdam.

Lister: ‘Wij willen een organisatie zijn waar iedereen zich thuisvoelt’

30-09-2021

Donderdag 30 september 2021 ondertekende zorg- en welzijnsinstelling Lister, met verschillende locaties in en rond Utrecht, het Charter Diversiteit. Lister biedt huisvesting en begeleiding aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving.

Ondertekenbijeenkomst Rijksmuseum: meerstemmigheid is verrijkend

28-09-2021

Donderdag 26 augustus tekenden Athenaeum Boekhandels, Arkin, Kit Royal Tropical Institute, Singel Uitgeverijen en het Rijksmuseum het Charter Diversiteit. Dat deden de vijf Amsterdamse bedrijven/organisaties in het Rijksmuseum te Amsterdam, tijdens een bijeenkomst georganiseerd door het stedelijk platform Amsterdam – Divers & Inclusief (ADI).

Wet voor meer diversiteit in de top bekrachtigd door Eerste Kamer

28-09-2021

De wet ‘Evenwichtiger verhouding van zetels tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raden van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen’ is op 28 september door de Eerste Kamer aangenomen.

Aeves Groep stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

27-09-2021

Aeves Groep – het moederbedrijf van AevesBenefit, Het NIC en Procumulator – heeft het Charter Diversiteit van SER Diversity at Work ondertekend. Hiermee onderstreept de inkoopdienstverlener zijn commitment aan diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Wethouder en raadslid Gorinchem tekenen Charter Diversiteit

21-09-2021

Op 21 september tekenden wethouder Ro van Doesburg en raadslid Ilhan Tekir het Charter Diversiteit namens de gemeente Gorinchem, in aanwezigheid van Wendy Springer (beleidsmedewerker inburgering, laaggeletterdheid en diversiteit), Tanja Pijleman (lid ondernemingsraad), Marianne Simjouw (P&O) en Shivan Shazad (SER Diversiteit in Bedrijf). Met deze ondertekening wil de gemeente toewerken naar een open en diverse organisatie waar inclusief denken en handelen worden gestimuleerd.

Bedrijfsleven laat kansen diversiteit onbenut

20-09-2021

Onderzoek onder ruim 100 organisaties uit de private en publieke sector in Nederland laat zien dat bedrijven zich in hun diversiteitsbeleid voornamelijk richten op het vergroten van de instroom van personeel uit ondervertegenwoordigde groepen en weinig aandacht hebben voor de door- en uitstroom van deze medewerkers.

DPG Media tekent het Charter Diversiteit

20-09-2021

Maandag 20 september 2021 ondertekende DPG Media het Charter Diversiteit. DPG Media is het grootste mediabedrijf van Nederland, waarvan verschillende media al decennia lang dagelijks over de vloer komen bij miljoenen Nederlandse huishoudens. Door het Charter te ondertekenen, geeft DPG Media aan te werken aan het bevorderen van diversiteit en inclusie.

Monitor Charter Diversiteit 2020: ondanks coronacrisis evenveel of meer prioriteit voor diversiteitsbeleid

16-09-2021

Elk jaar laat SER Diversiteit in Bedrijf een onderzoek uitvoeren naar de jaarrapportages van de ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Het doel is een beeld te krijgen in hoeverre de Charterondertekenaars hun plan van aanpak in praktijk brengen en welke resultaten zij daarmee boeken. Bekijk nu de resultaten van 2020.

Volg ons:

LinkedIn   Twitter