Nieuwsoverzicht

Een overzicht van nieuwsberichten over diversiteit in bedrijf.

Centrale Raad van Beroep: 'Buiten winnen is binnen beginnen'

06-12-2021

Dinsdag 16 november ondertekende Takvor Avedissian, president van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), het Charter Diversiteit. De CRvB is een van de vier hoogste bestuursrechters van Nederland en oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Amsterdam UMC tekent Charter Diversiteit

30-11-2021

Op donderdag 15 november zette Karen Kruijthof, lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC haar handtekening onder het Charter Diversiteit.

Nieuw Charterdocument Leeftijdsdiversiteit - Voordelen van leeftijdsdiversiteit op de werkvloer

25-11-2021

Onlangs verscheen een nieuwe, geheel herziene versie van het Charterdocument (voorheen Kennisdocument) over leeftijdsdiversiteit. In het aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt is de diversiteit in leeftijd groter dan ooit. Ook op de werkvloer van bedrijven lopen steeds vaker verschillende generaties rond. Dat levert nieuwe kansen en uitdagingen op. Welke voordelen biedt deze groeiende leeftijdsdiversiteit en hoe kunnen bedrijven die optimaal benutten? Deze vragen staan centraal in het Charterdocument Leeftijdsdiversiteit.

Charterbijeenkomst bij AstraZeneca: op naar 350 ondertekenaars

18-11-2021

“Door diversiteit en inclusie zullen we meer innovatie in huis hebben om de beste medicijnen voor de wereld te produceren.” Met deze woorden trapte Alex Bishop, Country President Nederland van AstraZeneca, de Charterbijeenkomst af.

Vacature: medewerker communicatie SER Diversiteit in Bedrijf

18-11-2021

Ben jij een ondernemende communicatiemedewerker en volledig up-to-date op het gebied van (online) marketing en communicatie? Wil je meewerken aan de realisatie van een inclusieve arbeidsmarkt en vind je het leuk om de creatieve concepten die je zelf bedenkt daadwerkelijk in praktijk te brengen? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Diversiteit en inclusie: motor in crisistijden

17-11-2021

De gevolgen van de coronacrisis voor diversiteit en inclusie (D&I) op de arbeidsmarkt lopen sterk uiteen. In dit artikel zoomen we in op een bedrijf dat als gevolg van deze crisis enorm groeide. SER Diversiteit in Bedrijf gaat in gesprek met PostNL over D&I tijdens de coronacrisis.

Gerechtshof Den Haag tekent Charter Diversiteit

17-11-2021

Woensdag 3 november tekende Marieke Koek, president en bestuursvoorzitter van het gerechtshof Den Haag, het Charter Diversiteit. Dit gerechtshof wil zich de komende jaren profileren als een meer aantrekkelijke werkgever voor studenten en werkzoekenden met verschillende culturele (migratie-)achtergronden.

RTL Nederland ondertekent Charter Diversiteit

10-11-2021

Op dinsdag 9 november 2021 ondertekende CEO Sven Sauvé namens RTL Nederland (RTL) het Charter Diversiteit. Hiermee maakt het bedrijf een volgende stap in zijn Diversity, Equity & Inclusion strategie.

Wet ingroeiquotum en streefcijfers per 1 januari van kracht

10-11-2021

De wet ingroeiquotum en streefcijfers die recent is bekrachtigd door de Eerste Kamer is opgenomen in het Staatsblad en treedt op 1 januari 2022 in werking. Bedrijven zijn hierover recent per brief geïnformeerd door de demissionaire ministers van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Dekker (Rechtsbescherming).

Barometer culturele diversiteit - inzicht in je personeelsbestand

02-11-2021

Wil je als bedrijf meer inzicht in hoe het staat met de etnisch-culturele diversiteit binnen het personeelsbestand? Dan kan de Barometer Culturele Diversiteit daar mogelijk bij helpen. De Barometer geeft aan welk percentage van het personeel binnen je bedrijf een Nederlandse, westerse of niet-westerse migratieachtergrond heeft. Dit inzicht kan nuttig zijn om de instroom, doorstroom en/of behoud van medewerkers met een migratieachtergrond in kaart te brengen en met deze gegeven het diversiteitsbeleid aan te scherpen.

Volg ons:

LinkedIn   Twitter