Nieuwsoverzicht

Een overzicht van nieuwsberichten over diversiteit in bedrijf.

Wet ingroeiquotum en streefcijfers per 1 januari van kracht

10-11-2021

De wet ingroeiquotum en streefcijfers die recent is bekrachtigd door de Eerste Kamer is opgenomen in het Staatsblad en treedt op 1 januari 2022 in werking. Bedrijven zijn hierover recent per brief geïnformeerd door de demissionaire ministers van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Dekker (Rechtsbescherming).

Barometer culturele diversiteit - inzicht in je personeelsbestand

02-11-2021

Wil je als bedrijf meer inzicht in hoe het staat met de etnisch-culturele diversiteit binnen het personeelsbestand? Dan kan de Barometer Culturele Diversiteit daar mogelijk bij helpen. De Barometer geeft aan welk percentage van het personeel binnen je bedrijf een Nederlandse, westerse of niet-westerse migratieachtergrond heeft. Dit inzicht kan nuttig zijn om de instroom, doorstroom en/of behoud van medewerkers met een migratieachtergrond in kaart te brengen en met deze gegeven het diversiteitsbeleid aan te scherpen.

Terugkijken: Diversity Academy 2021

02-11-2021

SER Diversiteit in Bedrijf organiseert jaarlijks een Diversity Academy voor al haar Charterondertekenaars. Dit doen we om de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I) te koppelen aan de bedrijfspraktijk. Kijk nu het plenaire gedeelte terug en lees in het booklet alle informatie over de onderzoeken van de twaalf promovendi die tijdens de break-out sessies aan het woord kwamen.

Charterbijeenkomst bij DSM Nederland: tien nieuwe ondertekenaars en twee awards

28-10-2021

Op 28 oktober 2021 sloten tijdens een ondertekenbijeenkomst tien bedrijven zich aan bij het Charter Diversiteit. Thema van de bijeenkomst was het creëren en behouden van draagvlak voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Ook werden de foto's overhandigd aan de winnaars van de Award Diversiteit in Bedrijf 2020.

Coöperatie VGZ maakt werk van inclusiviteit

25-10-2021

Tijdens Diversity Day op 5 oktober ondertekende Karien van Gennip, CEO bij Coöperatie VGZ, het Charter Diversiteit. Hiermee conformeert de zorgverzekeraar zich eraan zich in te zetten voor het realiseren van doelstelling ter bevordering van diversiteit en inclusie.

Rechtspraak voor alle Nederlanders

19-10-2021

Diverse onderdelen van de Nederlandse rechtspraak hebben rondom Diversity Day aandacht besteed aan het belang van meer diversiteit binnen rechtbanken en gerechtshoven. Op aanraden van de Raad voor de Rechtspraak ondertekenden daarom negen gerechtshoven en rechtbanken het Charter Diversiteit. Ook doen verschillende hoven en rechtbanken mee met de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor.

Terugkijken: Webinar 'Zin en onzin van diversiteitstrainingen’

18-10-2021

‘Waarom zijn diversiteitstrainingen belangrijk?’ en ‘Wat zijn voorwaarden voor een goede training? Deze vragen stonden centraal in het webinar ‘Zin en onzin van diversiteitstrainingen’ van donderdag 23 september. Experts uit wetenschap en praktijk deelden kennis en tips en deelnemers stelden vragen en deelden hun ervaringen tijdens een levendige online-meeting.

Eerste kamer steunt invoering betaald ouderschapsverlof

14-10-2021

Vanaf 1 augustus 2022 krijgen ouders recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof. De Eerste Kamer stemde dinsdag 12 oktober in met het wetsvoorstel dat uitvoering geeft aan een EU-richtlijn uit 2019.

Dura Vermeer en MKB Rotterdam Rijnmond winnaars Award Diversiteit in Bedrijf 2021

05-10-2021

Vandaag vieren honderden bedrijven en organisaties de kracht van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Tijdens Diversity Day werd vanochtend gestart met een livestream vanuit Den Haag, waarbij de winnaars van de Award Diversiteit in Bedrijf 2021 werd bekendgemaakt.

Rotterdamse cultuurinstellingen voor meer diversiteit

05-10-2021

De acht instellingen in de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) hebben tijdens Diversity Day op 5 oktober 2021 gezamenlijk het Charter Diversiteit ondertekend in het Maritiem Museum Rotterdam.

Volg ons:

LinkedIn   Twitter