Nieuwsoverzicht

Een overzicht van nieuwsberichten over diversiteit in bedrijf.

B&T: Verschillen optimaal benutten

03-02-2022

Op 27 januari 2022 ondertekende Hans van Willegen, algemeen directeur van B&T, in het online bijzijn van al zijn collega’s het Charter Diversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf.

Windesheim ondertekent het Charter Diversiteit

03-02-2022

Op maandag 24 januari ondertekende Inge Grimm, CvB-vicevoorzitter van Windesheim, het Charter Diversiteit. Daarmee committeert deze hogeschool zich aan de ambitie om werk te maken van meer diversiteit en een inclusieve werkvloer.

Inclusiebeleid DPG Media: selecteren op talent en passie

01-02-2022

Veel bedrijven willen meer diversiteit onder medewerkers, maar weten niet hoe. DPG Media pakte dat innovatief aan, in een wervingstraject zonder vooropleidingseisen en selecterend op talent en passie voor het vak. Voor bedrijven die ook effectief en meetbaar met diversiteit aan de slag willen, is er nu een praktische handreiking.

Terugkijken: webinar ‘meten en monitoren van diversiteit en inclusie’

21-01-2022

Het meten en monitoren van diversiteits- en inclusiebeleid (D&I-beleid) is voor veel bedrijven een grote uitdaging. Welke personeelsgegevens van werknemers mag je vastleggen? Hoe meet je resultaten van de activiteiten voor diversiteit? Hoe stel je de mate van inclusie op de werkvloer vast? Deze vragen stonden centraal op het webinar van SER Diversiteit in Bedrijf op 16 december 2021. Het CBS gaf informatie over de Barometer Culturele Diversiteit, ABN AMRO, DSM Nederland en PwC deelden hun aanpak en tips, en deelnemers stelden vragen en deelden hun ervaringen tijdens de, met 340 deelnemers goed bezochte, onlinebijeenkomst.

Webinarserie VNG en A&O fonds Gemeenten over D&I

07-01-2022

Voor gemeenten is D&I (diversiteit en inclusie) een belangrijk thema. Gemeenten moeten immers een afspiegeling zijn van hun lokale bevolking, gelijke kansen stimuleren op de arbeidsmarkt en het goede voorbeeld geven aan bedrijven en organisaties in de regio. VNG en het A&O fonds Gemeenten ondersteunen hen in dat streven en stimuleren gemeenten via verschillende wegen om aan de slag te gaan met het opstellen van diversiteits- en inclusiebeleid.

Raad voor de Rechtspraak tekent het Charter Diversiteit

06-01-2022

Op woensdag 1 december ondertekende Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, het Charter Diversiteit namens het bureau van de Raad, het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak. Met deze ondertekening onderstreepte Naves het belang van een inclusieve organisatie voor een betere rechtspraak.

Volg ons:

LinkedIn   Twitter