Nieuwsoverzicht

Een overzicht van nieuwsberichten over diversiteit in bedrijf.

Diversiteitsbeleid Charterondertekenaars voor mensen met arbeidsbeperking succesvol

20-09-2023

De organisaties die het Charter Diversiteit hebben ondertekend, richten hun beleid voor diversiteit & inclusie met name op mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperkt arbeidsvermogen. De Charterondertekenaars behalen de meeste resultaten op hun doelstellingen voor de laatstgenoemde groep. Dit blijkt uit de Monitor Diversiteit 2022 van SER Diversiteit in Bedrijf.

Monitor Charter Diversiteit 2022

19-09-2023

Jaarlijks onderzoekt bureau Regioplan in opdracht van de SER de inzet en resultaten van het beleid op het gebied van diversiteit en inclusie bij de ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Dit rapport heeft betrekking op de monitoring van het Charter in 2022.

‘De ambitie moet vooral niet te bescheiden zijn’

19-09-2023

Op 12 september ontmoetten leiders van bedrijven uit de financiële sector die succesvol diverser willen worden elkaar bij de SER. Tijdens een dialoogsessie wisselden ze kennis en ervaring uit. SER Topvrouwen sprak kort voor de sessie met deelnemers Saskia Hovers (NIBC Bank) en Richard Weurding (Verbond van Verzekeraars) over hun uitdagingen en best practices. “Ambities formuleren en rapporteren, betekent beter sturen.”

Diversity Day 2023: Welke impact maak jij op de werkvloer?

30-08-2023

In een tijd waarin meer mensen zich bewust worden van diversiteit en inclusie, is het van belang dat ook bedrijven en organisaties actief betrokken zijn bij het bevorderen van een diverse samenleving. Een effectieve manier is door deel te nemen aan Diversity Day, een jaarlijks terugkerend evenement dat bedrijven de gelegenheid biedt hun toewijding aan diversiteit en inclusie te laten zien.

‘’Het is ontzettend belangrijk om de progressie op het thema diversiteit en inclusie te blijven vieren”

20-06-2023

Met alweer de vijfde editie van Diversity Day in zicht, lijkt diversiteit en inclusie inmiddels een vast onderdeel van de corporate agenda. Wat maakt dit terugkerende event nog steeds zo belangrijk? We spraken met corporate antropoloog Jitske Kramer en artiest en inspirator Glenn de Randamie – beter bekend als Typhoon – over cultuurverandering binnen organisaties, verschuivende machtsverhoudingen en het slaan van piketpaaltjes.

Charter Diversiteit groeit: 15 nieuwe ondertekenaars

25-05-2023

Vijftien organisaties en bedrijven hebben vandaag het Charter Diversiteit ondertekend. Zij zeggen daarmee toe dat zij diversiteit en inclusie (D&I) als meerwaarde zien en strategische middelen zullen inzetten om D&I op de werkvloer te bevorderen.

FME ondertekent Charter Diversiteit

19-04-2023

Ondernemersorganisatie voor de techniek FME heeft afgelopen week samen met vier lidorganisaties het Charter Diversiteit ondertekend. Hiermee breekt FME een lans voor meer diversiteit en inclusie binnen bedrijven in de technologische industrie.

Zo versterk je LHBTI+ inclusie op de werkvloer: ervaringen, lessen en praktijkkennis

05-04-2023

Tijdens de charterbijeenkomst Zo versterk je lhbti+ inclusie op de werkvloer kwamen op 16 februari tientallen diversiteit- en inclusie-experts en -geïnteresseerden bijeen om met elkaar te spreken over het thema van de dag. In vier werkgroepen, elk met een ander thema, deelden zij hun ervaringen, lessen en praktijkkennis. Dit artikel geeft hiervan een samenvatting.

Regio Groningen timmert hard aan de weg: zes werkgevers zetten zich in voor gelijke kansen op de werkvloer

29-03-2023

Werkgevers WIJ Groningen, Noorderpoort, het Ronald McDonald Kinderfonds, WerkPro en Pro Facto en de gemeente Midden-Groningen hebben gistermiddag het Charter Diversiteit ondertekend. Daarmee zeggen zij toe dat zij diversiteit en inclusie (D&I) als meerwaarde zien en strategische middelen zullen inzetten om D&I op de werkvloer te bevorderen.

De afstand tussen collega’s met verschillende culturele achtergronden verkleinen? Nodig hen uit voor een Keti Koti Tafel

24-03-2023

Ondanks vele initiatieven om racisme en discriminatie in de samenleving aan te pakken, krijgt een grote groep Nederlanders vandaag de dag nog steeds te maken met ongelijke behandeling vanwege hun culturele achtergrond en huidskleur. Dit werkt door op de werkvloer, waar nog veel sociale afstand bestaat tussen werknemers van verschillende etnisch-culturele achtergronden. Om deze afstand te verkleinen en mensen dichterbij elkaar te brengen, organiseren Mercedes Zandwijken en Machiel Keestra Keti Koti Tafels. En met succes: steeds meer bedrijven gaan een duurzame samenwerking aan met de Stichting Keti Koti Tafel.

Volg ons:

LinkedIn   Twitter